Z przedstawionych informacji wynika, że oferta objęcia nowych akcji została skierowana do inwestorów posiadających ponad 0,1 proc. akcji, w związku z czym całość oferty nie jest kierowana wyłącznie do Skarbu Państwa. – MAP wyraża przekonanie, że z oferty skorzystają również inni uprawnieni akcjonariusze – podkreśla resort na nasze pytania. Analitycy podkreślali, że przed wydzieleniem aktywów węglowych ze spółek energetycznych prywatni inwestorzy mogą obawiać się inwestycji w nowe akcje. Emisja w trakcie tego procesu nie pozwala realnie wycenić wartości tychże akcji. Dlatego też – ich zdaniem – nabywcą może być przede wszystkim Skarb Państwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółek mogą być obejmowane przez Skarb państwa ze środków Funduszu Reprywatyzacji. Dysponentem tego funduszu jest Prezes Rady Ministrów.

- Zgodnie z komunikatem PGE, spółka złożyła do Prezesa Rady Ministrów wniosek o objęcie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji. To Prezes Rady Ministrów dokona oceny skierowanego wniosku- czytamy w odpowiedzi na pytania redakcji.

Z komunikatów spółek wynika, że pozyskane w drodze emisji środki zostaną przeznaczone na nowe nisko i zeroemisyjne inwestycje oraz rozwój sieci dystrybucyjnych, które są niezbędne do zapewnienia dalszego rozwoju OZE. - Na tym etapie konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy załączonych do raportów bieżących dokumentów, w szczególności planów inwestycyjnych spółek oraz zabezpieczenie środków Skarbu Państwa potrzebnych na ten cel – podkreśla MAP.

Program wydzielenia węglowych aktywów wytwórczych jest realizowany zgodnie z założeniami. Wnioski złożone przez spółki w zakresie podwyższenia kapitału w żaden sposób nie wpływają na plany MAP w tym zakresie. Do końca 2022 r. MAP planuje powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która ma skupić aktywa węglowe spółek energetycznych.

PGE zapowiedziała we wtorek emisję akcji, z której chce pozyskać ok. 3,2 mld zł. Również Enea zapowiedziała emisję akcji, choć wielkości środków, które chce pozyskać nie podała. Szacunki mówią o kwocie 700 -750 mln zł.