Przypomnijmy, że 26 stycznia br. Rafako przedłużyło termin wnikający z żądania do 3 lutego, zaś w czwartek spółka poinformowała w raporcie bieżącym o kolejnym przesunięciu terminu - do 9 lutego.

W połowie grudnia zeszłego roku, Rafako wstąpiło do Taurona Wytwarzanie z żądaniem gwarancji za-płaty wynagrodzenia, pozostałego jeszcze do zapłacenia z tytułu wykonania kontraktu w Jaworznie. Wartość żądania wyceniono na 109,77 mln zł. Kolejne przesunięcie terminu pozwala na dalsze prowadzenie rozmów między spółkami.

Jeszcze pod koniec stycznia Rafako przedłużyło do 10 marca 2023 r., gwarancję należytego wykonania kontraktu dotyczącego budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie. Łączna kwota gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji kontraktu wynosi 549,8 mln zł. Był to pierwszy postęp w rozmowach. Po nim – jak widać – następują kolejne.

Czytaj więcej

Gwarancje na dłużej. Jest pierwszy efekt rozmów Rafako i Taurona

Rafako było wykonawcą wartego ponad 6 mld zł nowego bloku energetycznego Taurona o mocy 910 MW w Jaworznie. Spółki od wielu miesięcy spierają się w związku z problemami w działaniu tego bloku. 11 stycznia Tauron wezwał Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań. Rafako w całości kwestionuje żądania Taurona, zapowiadając, że zamierza złożyć wniosek o upadłość. Do tego może dojść w połowie lutego. Z kolei 13 stycznia Rafako wystąpiło do Taurona z roszczeniami na łączną kwotę 857,6 mln zł. Tauron uznał te roszczenia za nieuzasadnione.

Dla rozstrzygnięcia sportu, kluczowa będzie połowa. W związku z wystawioną notą obciążeniową na kwotę 1,3 mld zł wobec Rafako Tauron może wystąpić do banków o pokrycie gwarancji związanych z realizacją bloku w Jaworznie do 15 lutego. Firma nie wyklucza jednak „zamrożenia” egzekwowania pozostałych roszczeń wobec Rafako. – Możemy „poczekać” mimo upływu terminu zapłaty – mówił w styczniu prezes Tauron Wytwarzanie Trajan Szuladziński. Dotychczasowe mediacje między stronami przy udziale Prokuratorii Generalnej nie przyniosły porozumienia. Kolejne wydłużenia gwarancji dają nadzieje, że spółki znajdą porozumienie.