Grupa Marma – technologia i działania na rzecz ochrony klimatu

Drogą lepszą niż biodegradowalność jest wielokrotne korzystanie z tworzyw – dawanie im drugiego i trzeciego życia.

Publikacja: 26.11.2020 20:00

Zakład produkcyjny w Nowej Dębie. Fot./materiały prasowe

Zakład produkcyjny w Nowej Dębie. Fot./materiały prasowe

Foto: Zakład produkcyjny w Nowej Dębie. Fot./materiały prasowe

Zagadnienia ekologii w skali globalnej mają ścisły związek z nawet najmniejszymi działaniami w skali lokalnej, jednostkowej, na poziomie pojedynczych firm, a nawet osób. To one, wspierane przez organizacje międzynarodowe, państwa i uregulowania na tych szczeblach, mogą powstrzymać dramatyczne zmiany klimatu, których skutki mogą być niewyobrażalne.

Grupa Marma®, którą tworzą przedsiębiorstwa o różnych profilach i branżach, od wielu już lat prowadzi działania sprzyjające ochronie środowiska. Na bazie własnych laboratoriów, a także we współpracy z ośrodkami naukowymi, na przykład Politechniką Rzeszowską, prowadzi badania i prace wdrożeniowe nad technologiami umożliwiającymi pełny recykling produkowanych tworzyw sztucznych. Dziś naukowcy są zgodni, że to nie biodegradowalność tworzyw jest właściwą drogą, ale wielokrotne korzystanie z tych materiałów – dawanie im drugiego i trzeciego życia.

W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań

Takie rozwiązania wdraża Marma Polskie Folie®. Jednorodność folii pod względem składu umożliwia jej ponowne przetworzenie i nad takimi materiałami pracują specjaliści i technolodzy firmy.

Firma szuka alternatywy dla folii PET, aby laminaty były monowarstwowe i dzięki temu łatwe do recyklingu. Rozwiązaniem tego tematu może być folia MDO. MDO (Machine Direction Orientation) to proces polegający na jednoosiowym rozciąganiu wytłaczanej folii polietylenowej w kierunku maszynowym. Działanie to porządkuje łańcuchy polimerowe nadając folii nieosiągalne dla folii nieorientowane właściwości:

  • większą sztywność,
  • większą przezroczystość,
  • większą wytrzymałość,
  • mniejszą przenikalność pary wodnej i gazów,
  • większą podatność na głębokie tłoczenie.

Dzięki swoim właściwościom folie MDO pozwalają na zastosowanie znacznie cieńszych grubości niż do tej pory, co w konsekwencji spowoduje mniejsze zużycie materiału oraz oszczędności dla klientów.

Firma wykorzystuje materiały otrzymane z surowców odnawialnych, takich jak trzcina cukrowa czy skrobia ziemniaczana oraz produkuje kompostowalne laminaty, które rozkładają się w warunkach kompostu.

Ponadto została opracowana metoda regranulacji folii z EVOH, które do tej pory oddawano do spalarni. Obecnie za pomocą kompatybilizatorów można zawracać regranulat w procesie wytłaczania do folii PE. Z takiej folii będzie można wykonywać laminaty PET/PE lub PE/PE, co przede wszystkim ograniczy zużycie oryginalnego granulatu.

Marma Polskie Folie® pracuje nad kompleksowym zamykaniem obiegów surowców we wszystkich zakładach, poprzez rozwijanie własnego przetwórstwa odpadów tworzywowych, pochodzących z procesów produkcyjnych spółki, w kierunku produkcji wysokowartościowych regranulatów.

Dzięki temu zmniejsza się zużycie surowców pierwotnych, a odpady są lepiej zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami – „Recykling zamiast unieszkodliwiania”.

Folie oraz membrany z rodziny Dachowa™, opracowano w laboratoriach Marma Polskie Folie® tak, aby uzyskiwana dzięki nim izolacja budynków pozwalała oszczędzać energię i minimalizować straty ciepła. Podobne działanie mają Ekrany energetyczne. A ekran MPFort 2F, który obecnie jest w procesie patentowym, zrewolucjonizuje myślenie o izolacjach budowlanych!

Kierunek: recykling

W 2019 roku w winnicy Piwnice Półtorak w Witryłowie, z udziałem polityków, samorządowców, ekologów, przedsiębiorców i dziennikarzy, odbyła się debata na temat stanu ekologii i wyzwań stojących przed Podkarpaciem. Fundacja Nasza Ziemia obchodziła w zeszłym roku 25-lecie swoich działań. Kampania jubileuszowa pod hasłem: „Połączyło nas sprzątanie świata” odbyła się w formie ekologicznej wycieczki (ekoeskapady) Założycielki Fundacji – Miry Stanisławskiej-Meysztowicz do miejsc ważnych dla fundacji lub pięknych z natury, aby spotkać się z tymi, którzy codziennie o nie dbają. Na trasie ekologicznej eskapady był m.in. Hel, Zgorzelec, Łódź, Warszawa, Żdżary koło Poznania, Wrocław, a 2 października 219 roku Eko eskapada zawitała na Podkarpacie.

Grupa Marma – partner fundacji – zaprosiła uczestników na debatę na temat ekologii i zmian, jakie się dokonały w tym obszarze na terenie Podkarpacia, a także o tym, jakie największe wyzwania stoją przed samorządem terytorialnym, przedsiębiorcami i politykami w związku z koniecznością ochrony klimatu i poprawy stanu środowiska.

Głos przedsiębiorców reprezentowała Marta Półtorak, prezes Grupy Marma, podkreślając, że nowoczesność, technologia, w tym tworzywa, są ważną zdobyczą cywilizacji – ratują zdrowie, są podstawą branży IT, budownictwa i nie powinniśmy z nich rezygnować, ale rozwijać wszystko to, co pozwala z nich mądrze, czyli wielokrotnie korzystać – przetwarzać ponownie, dawać drugie i trzecie życie. Tym rozwiązaniem jest recykling!

– Autorka jest prezesem Marma Polskie Folie

– Artykuł przygotowany przez firmę Marma Polskie Folie

Zagadnienia ekologii w skali globalnej mają ścisły związek z nawet najmniejszymi działaniami w skali lokalnej, jednostkowej, na poziomie pojedynczych firm, a nawet osób. To one, wspierane przez organizacje międzynarodowe, państwa i uregulowania na tych szczeblach, mogą powstrzymać dramatyczne zmiany klimatu, których skutki mogą być niewyobrażalne.

Grupa Marma®, którą tworzą przedsiębiorstwa o różnych profilach i branżach, od wielu już lat prowadzi działania sprzyjające ochronie środowiska. Na bazie własnych laboratoriów, a także we współpracy z ośrodkami naukowymi, na przykład Politechniką Rzeszowską, prowadzi badania i prace wdrożeniowe nad technologiami umożliwiającymi pełny recykling produkowanych tworzyw sztucznych. Dziś naukowcy są zgodni, że to nie biodegradowalność tworzyw jest właściwą drogą, ale wielokrotne korzystanie z tych materiałów – dawanie im drugiego i trzeciego życia.

Pozostało 81% artykułu
Walka o klimat
Wystartowała rejestracja na PRECOP 28
Walka o klimat
Mieszkańcy mogą zobaczyć, że smog otacza nie tylko sąsiadów
Walka o klimat
Biznes czeka energetyczna rewolucja
Walka o klimat
Firmy przed odpadową rewolucją
Walka o klimat
Przywracanie miastom zieleni to nie tylko frajda dla oczu
Walka o klimat
Ceny będą niższe, jeżeli konsumenci odpowiednio posegregują odpady