Termomodernizacja? Kolejne budynki użyteczności publicznej są poddawane temu procesowi, systematycznie idzie wymiana starych źródeł ciepła na niskoemisyjne w gospodarstwach domowych. Podkreślić trzeba też realizację wymagającego projektu termomodernizacji XVIII-wiecznego zachodniego skrzydła Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich.

W Końskich udało się dokonać tzw. remediacji zbiorników wodnych w granicach miasta: trzy zbiorniki wodne zostały oczyszczone z niebezpiecznych, poprzemysłowych osadów, a ich otoczeniu nadano parkowo-rekreacyjną formę. Rozbudowana sieć kanalizacyjna obsługuje 100 proc. mieszkańców, miasto i gmina ma nową oczyszczalnię ścieków.

Bardzo ciekawym projektem jest Klaster Energetyczny, który tworzy cała gmina wraz ze swoimi jednostkami, m.in. Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. Klaster ma wdrażać program Zielonej Transformacji. Zakłada on zwiększenie roli wytwarzania energii elektrycznej w działalności przedsiębiorstwa ciepłowniczego, a w jego wyniku nastąpi wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej. Kolejny skutek to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń – tlenków siarki i azotu oraz pyłów. To innowacyjne i kompleksowe rozwiązanie, które jest unikalne w Polsce, a może stać się przykładem dla innych polskich ciepłowni „powiatowych”.

Gmina jest liderem Staropolskiego Związku Miast i Gmin w realizacji tzw. projektu parasolowego, zakładającego budowę instalacji OZE w gospodarstwach indywidualnych. Zbudowanych zostało już 406 instalacji (głównie fotowoltaicznych), w samej gminie Końskie powstały 203.

—acw