Orlen idzie w kierunku neutralności klimatycznej

Za 30 lat grupa chce ograniczyć emisję CO2 do zera. Aby osiągnąć ten cel, już inwestuje w zielone projekty.

Publikacja: 26.11.2020 20:00

Orlen idzie w kierunku neutralności klimatycznej

Foto: Adobe Stock

Do 2050 r. grupa kapitałowa PKN Orlen planuje osiągnąć neutralność klimatyczną, rozumianą jako uzyskanie równowagi pomiędzy emisjami CO2 a pochłanianiem tego związku chemicznego z atmosfery. Deklaracja płockiego koncernu jest pierwszą tego typu złożoną przez firmę paliwową z Europy Środkowej. Wychodzi ona naprzeciw unijnym dążeniom określonym w Europejskim Zielonym Ładzie (the European Green Deal).

W dokumencie tym określono plan działań, który ma pozwolić na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz na przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. W konsekwencji przede wszystkim należy oczekiwać dalszego, dynamicznego wzrostu znaczenia odnawialnych źródeł energii. Będą one bazą całego systemu zielonego ładu. Coraz większe znaczenie mają też odgrywać biopaliwa i biokomponenty. W tej sytuacji rolę stabilizatora systemu energetycznego, przynajmniej w okresie przejściowym, będzie pełnił gaz ziemny. Spadnie za to znaczenie wszystkich pozostałych energetycznych paliw kopalnianych.

Plany do 2030 r.

Prace zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej będą niewątpliwie wymagały dużo czasu, pieniędzy i determinacji. Co więcej, wiele technologii, które ułatwią ten proces, będzie dopiero opracowywanych. Z tego też powodu Orlen na razie określił przyszłe cele w horyzoncie do 2030 r. Do tego czasu planuje m.in. zredukować o 20 proc. emisję CO2 na posiadanych aktualnie aktywach rafineryjnych i petrochemicznych. Z kolei w energetyce redukcja ma sięgnąć 33 proc. CO2/MWh (dwutlenek węgla na megawatogodzinę) wyprodukowanej energii elektrycznej. W realizację zaplanowanych na najbliższe dziesięć lat celów grupa chce zainwestować ponad 25 mld zł. Będą one współfinansowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane na europejskim rynku kapitałowym. Planowane projekty mają zmierzać do dalszego wzrostu efektywności już posiadanych i działających rafinerii oraz zakładów petrochemicznych. Przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej obecnie istniejących aktywów produkcyjnych zakładają realizację ponad 60 projektów. Do tego dochodzą pilotaże i studia wykonalności m.in. dla zielonego wodoru i wdrożenia tzw. najlepszych dostępnych technik w nowych inwestycjach.

Orlen już dziś ma aktywa predysponujące go do osiągnięcia w przyszłości neutralności klimatycznej. Chodzi głównie o zakłady produkcyjne, które są konkurencyjne na rynku pod względem emisji CO2.

Do grupy należy ponad 50 instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy 450 MW (megawatów). Do tego dochodzą energetyczne bloki gazowo-parowe o mocy ponad 1 GW (gigawat). Orlen to także produkcja niskoemisyjnych paliw. Firma wytwarza duże ilości biokomponentów i biopaliw oraz ma ambicje dalszego istotnego rozwoju ich produkcji. Ponadto koncern posiada w naszym regionie sieć ponad 130 ładowarek samochodów elektrycznych.

Nowe inwestycje

Dziś spośród licznych projektów, które mają zapewnić grupie Orlen neutralność klimatyczną, największe znaczenie ma inwestycja związana z powstaniem farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Niedawno koncern wybrał partnera do przygotowania jej wstępnego projektu technicznego i budowlanego. Prace budowlane mają ruszyć w 2024 r. W ich efekcie powstanie farma wiatrowa o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Duże inwestycje przewidziane są też na budowę lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Orlen chce odgrywać istotną rolę na polskim rynku paliw wodorowych wykorzystywanych w transporcie. Obecnie przygotowuje się do budowy hubu wodorowego we Włocławku. W pierwszym etapie zamierza wybudować instalacje o mocach wytwórczych sięgających 170 kg doczyszczonego wodoru na godzinę (o jakości niezbędnej do napędu samochodów). Instalacje mają ruszyć w I półroczu 2022 r. Docelowo ich zdolności produkcyjne mogą wzrosnąć do 600 kg wodoru na godzinę. Budowę podobnych instalacji zaplanowano w Płocku. Ponadto koncern rozwija technologie wodorowe w zależnej biorafinerii Orlen Południe w Trzebini. Rozpoczęcie produkcji wodoru o jakości paliwa transportowego planowane jest tam już w przyszłym roku.

Orlen zamierza też wzmocnić swoją pozycję regionalnego lidera w biznesie biopaliw i biokomponentów. W tym obszarze planuje zrealizować pięć znaczących inwestycji w nowe instalacje wytwórcze. Do tego trzeba dodać zaplanowaną budowę pierwszych 20 biogazowni rolniczych przez Orlen Południe. Mają one powstać na terenie największych gospodarstw rolnych w całej Polsce.

– Materiał powstał we współpracy z PKN Orlen

Do 2050 r. grupa kapitałowa PKN Orlen planuje osiągnąć neutralność klimatyczną, rozumianą jako uzyskanie równowagi pomiędzy emisjami CO2 a pochłanianiem tego związku chemicznego z atmosfery. Deklaracja płockiego koncernu jest pierwszą tego typu złożoną przez firmę paliwową z Europy Środkowej. Wychodzi ona naprzeciw unijnym dążeniom określonym w Europejskim Zielonym Ładzie (the European Green Deal).

W dokumencie tym określono plan działań, który ma pozwolić na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz na przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. W konsekwencji przede wszystkim należy oczekiwać dalszego, dynamicznego wzrostu znaczenia odnawialnych źródeł energii. Będą one bazą całego systemu zielonego ładu. Coraz większe znaczenie mają też odgrywać biopaliwa i biokomponenty. W tej sytuacji rolę stabilizatora systemu energetycznego, przynajmniej w okresie przejściowym, będzie pełnił gaz ziemny. Spadnie za to znaczenie wszystkich pozostałych energetycznych paliw kopalnianych.

Walka o klimat
Wystartowała rejestracja na PRECOP 28
Walka o klimat
Mieszkańcy mogą zobaczyć, że smog otacza nie tylko sąsiadów
Walka o klimat
Biznes czeka energetyczna rewolucja
Walka o klimat
Firmy przed odpadową rewolucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Walka o klimat
Przywracanie miastom zieleni to nie tylko frajda dla oczu
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży