Z myślą o polskim rolnictwie

Niezwykle istotne miejsce w działaniach NFOŚiGW na rzecz ekorozwoju kraju zajmują rolnicy, sektor rolny i tereny wiejskie.

Publikacja: 05.04.2024 09:00

NFOŚiGW od lat realizuje szereg projektów skierowanych do rolników, na przykład program „Energia dla

NFOŚiGW od lat realizuje szereg projektów skierowanych do rolników, na przykład program „Energia dla wsi” wspierający rozwój OZE

Foto: AdobeStock

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) konsekwentnie wspiera finansowo branże i podmioty prowadzące działania w obszarze rolnictwa. Wiele programów priorytetowych skierowanych jest wprost do rolników.

Najnowszy prorolniczy i proekologiczny program to „Energia dla wsi”, uruchomiony 25 stycznia 2023 r. Celem programu jest wzrost wykorzystania OZE w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich, zapewnienie stabilnych dostaw energii na obszarach wiejskich oraz szeroko pojęta ochrona środowiska i klimatu poprzez zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych. Program przyczynia się do zapewnienia Polsce i Polakom niezależności energetycznej w obliczu wojny za wschodnią granicą i niestabilnej sytuacji na światowym rynku nośników energii.

Beneficjentami programu są rolnicy, jak też spółdzielnie energetyczne i ich członkowie, będący przedsiębiorcami. Wsparcie finansowe przewidziane jest dla takich inwestycji, jak instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, biogazownie, elektrownie wodne i powiązane z tymi projektami magazyny energii.

Pierwotnie budżet „Energii dla wsi” wynosił 1 mld zł. Jednak ze względu na ogromne zainteresowanie podjęto decyzję o zwiększeniu budżetu do 3 mld zł.

Ważnym działaniem na rzecz rolnictwa jest dofinansowywanie usuwania azbestu – szkodliwego dla zdrowia materiału, z którego produkowano niegdyś m.in. płyty do budowy dachów, popularne zwłaszcza na wsiach. Budżet programu, który będzie realizowany w latach 2023–2027, ze środków NFOŚiGW wynosi do 200 mln zł.

NFOŚiGW wspiera także usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Celem jest doraźne sfinansowanie usunięcia odpadów nagromadzonych w gospodarstwach rolniczych ze względu na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich zagospodarowaniem.

Dotychczas przeprowadzony został w 2019 r. pilotażowy nabór wniosków w siedmiu gminach woj. mazowieckiego, a następnie trzy nabory ogólnopolskie w latach 2019, 2021 i 2023. Łącznie w ramach tych działań odzyskowi lub unieszkodliwieniu poddanych zostanie ponad 170 tys. ton folii, siatki, sznurka oraz opakowań wykorzystywanych w rolnictwie. Beneficjentom pierwszych dwóch naborów ogólnopolskich wypłacono ponad 46 mln zł dotacji, a w trzecim zawarto umowy na ponad 34 mln zł; do końca pierwszego kwartału 2024 r. wypłacono ponad 13,5 mln zł dotacji.

Kolejny program dla rolnictwa zasilany środkami NFOŚiGW i WFOŚiGW dotyczył regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Łącznie przeznaczono na niego 314 mln zł. Beneficjentem programu są posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równym 5,5.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem i przynosi znaczne efekty środowiskowe. Do tej pory pozytywnie rozpatrzono 66 328 wniosków producentów rolnych, które opiewały na niemal 286 mln zł dotacji. Wapnowaniu poddano gleby o powierzchni 508 461 ha. Po zrealizowaniu wszystkich wypłat te wartości jeszcze istotnie wzrosną.

Artykuł powstał w ramach dodatku specjalnego „Rzeczpospolitej” - 35 lat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem dodatku jest:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) konsekwentnie wspiera finansowo branże i podmioty prowadzące działania w obszarze rolnictwa. Wiele programów priorytetowych skierowanych jest wprost do rolników.

Najnowszy prorolniczy i proekologiczny program to „Energia dla wsi”, uruchomiony 25 stycznia 2023 r. Celem programu jest wzrost wykorzystania OZE w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich, zapewnienie stabilnych dostaw energii na obszarach wiejskich oraz szeroko pojęta ochrona środowiska i klimatu poprzez zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych. Program przyczynia się do zapewnienia Polsce i Polakom niezależności energetycznej w obliczu wojny za wschodnią granicą i niestabilnej sytuacji na światowym rynku nośników energii.

Surowce i Paliwa
Azoty i MOL istotnie zwiększają produkcję. Orlen też do nich dołączy
Surowce i Paliwa
Putin kopie pod Wielką Brytanią w Antarktyce. Do czego się dokopał?
Surowce i Paliwa
Amerykańscy nafciarze za Bidena prosperują. Ale przyszłość widzą w Trumpie
Surowce i Paliwa
Wielka Brytania rzuca wyzwanie Kremlowi. Chce wyprzeć rosyjski uran z Europy
Surowce i Paliwa
Rosyjski eksport paliw jak w pandemii. Coraz więcej uszkodzonych rafinerii