Zgodnie z przyjętymi na początku roku zmianami w prawie umowa zlecenia Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wykonywania zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego obowiązuje na okres od 18 marca do 30 września 2022 r. z możliwością przedłużenia do 30 września 2023 r.

Wedle umowy PGNiG dokonało sprzedaży 10 063 104 MWh gazu ziemnego stanowiącego zapas obowiązkowy do RARS na rzecz Skarbu Państwa o wartości 5,955 mld zł. – Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu z dnia 26 stycznia 2022 r. – czytamy w komunikacie. RARS dokona zapłaty ceny za gaz w ratach, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Umowa zawiera ponadto postanowienia dotyczące obowiązku odkupu przez PGNiG gazu ziemnego w przypadku uruchomienia zapasu obowiązkowego.