Dziś Komisja Europejska uzgodniła własne poprawki do Trzeciego Pakietu Energetycznego (dyrektywa 2009/73/EC). „Celem nowelizacji jest by unijne prawo energetyczne obejmowało wszystkie gazociągi, które przechodzą przez terytorium Unii z lub do państw trzecich. Nowe regulacje dotyczą jurysdykcji Unii a nie krajów trzecich(…) Zmieniona dyrektywa będzie miała zastosowanie do wszystkich istniejących i potencjalnych przyszłych gazociągów w równym stopniu” – głosi komunikat KE cytowany przez agencję Prime.

Do zasad jakiem muszą sprostać gazociągi i ich właściciele zalicza się: dostęp firm trzecich do rury i możliwość przesyłu przez nie swojego surowca, ustanawianie taryf na przesył gazu na poziomie nie dyskryminującym nikogo, rozdzielenie sprzedaży od transportu gazu.

Nowe prawo zawiera możliwość wyłączenia z podlegania pod dyrektywę, ale tylko jeżeli takie wyłączenie nie będzie ze szkodą dla konkurencyjności i bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz Unii. Dla istniejących gazociągów jak np. rosyjsko-niemiecki Gazociąg Północny, decyzję o wyłączeniu spod zasad Trzeciego pakietu podejmie kraj Unii, do którego gazociąg dociera, czyli Niemcy.

Nowe regulacje obejmują nie tylko gazociągi z Rosji, ale też z Algierii, Norwegii, Libii, Tunezji, Maroka, a po Brexicie – Wielkiej Brytanii.