Duży wzrost zysku w Tauronie

W 2017 r. przychody Tauronu wyniosły 17,4 mld zł (o 2,4 proc. mniej rdr). Wzrosty odnotowano jednak w segmentach wydobycie (o 17,6 proc.), wytwarzanie (o 4 proc.) i dystrybucja (o 6,5 proc.). Nieznacznie niższe przychody wygenerował biznes sprzedaży.

Publikacja: 14.03.2018 07:41

Duży wzrost zysku w Tauronie

Foto: Fotorzepa, Tomasz Jodłowski

Wynik EBITDA grupy przekroczył 3,5 mld zł, co oznacza wzrost o 6,2 proc. w porównaniu z zyskiem wypracowanym w 2016 r. Największy udział w nim miały dystrybucja (64 proc.) i sprzedaż (24 proc.).

Na rezultaty segmentu sprzedaży (841 mln zł EBITDA) istotny wpływ miało rozwiązanie w I półroczu 2017 r. rezerwy dotyczącej projektu bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli (203 mln zł) oraz wypowiedzenie, niekorzystnych dla grupy, umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów.

W 2017 r. zysk netto katowickiego koncernu osiągnął poziom 1,4 mld zł, czyli czterokrotnie wyższe niż w 2016 r. Wzrost wyniku netto był – w największym stopniu – konsekwencją ujęcia w I półroczu 2016 r. wysokich odpisów aktualizujących wartość majątku w segmencie wytwarzanie.

– W 2018 r. planujemy konsekwentnie umacniać naszą pozycję lidera w zakresie dystrybucji energii, jednak nie zapominamy również o unowocześnieniu mocy wytwórczych. Nasza flagowa inwestycja tj. budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, jest realizowana zgodnie z harmonogramem, a jej zaawansowanie na koniec 2017 r. wynosiło 54 proc. – podkreślił cytowany w komunikacie prezes Tauronu Filip Grzegorczyk.

Tauron wydał w ubiegłym roku na inwestycje 3,5 mld zł (o 9 proc. mniej niż w 2016 r.). Najwięcej (1,3 mld zł) poszło właśnie na flagową inwestycję w Jaworznie. Zaawansowanie projektu na koniec grudnia 2017 r. wynosiło 54 proc. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki osiągną poziom ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

W segmencie dystrybucja wydatki przeznaczone były przede wszystkim na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (865 mln zł) oraz przyłączanie nowych odbiorców do sieci (610 mln zł).

Grupa realizuje również trzy istotne projekty inwestycyjne w zakładach górniczych Sobieski, Janina i Brzeszcze. Łączne nakłady w tym segmencie w 2017 r. to 166 mln zł.

Ubiegły rok był okresem dużej aktywności w obszarze pozyskiwania finansowania przez Tauron. W lipcu spółka wyemitowała dziesięcioletnie euroobligacje o wartości 500 mln euro, które są notowane na London Stock Exchange. We wrześniu podpisano z kolei umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umożliwiającą emisję obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł. – Te działania pozytywnie wpływają na stabilność finansową grupy, zapewniając jednocześnie środki niezbędne do realizacji programu inwestycyjnego – stwierdził Marek Wadowski, wiceprezes Tauronu ds. finansów. Jak podkreślał, na dobrą sytuację finansową grupy wpływają też inicjatywy podnoszące efektywność funkcjonowania całej organizacji. – Program poprawy efektywności od początku 2016 r. przyniósł niemal 1,1 mld zł oszczędności, a wprowadzone inicjatywy strategiczne dały ponad 900 mln zł pozytywnego rezultatu finansowego – wyliczał wiceprezes.

Na koniec grudnia 2017 r. zobowiązania finansowe netto grupy osiągnęły poziom 8,0 mld zł (wzrost o 4,4 proc. rdr), a wskaźnik długu netto do EBITDA pozostawał na stabilnym i bezpiecznym poziomie 2,3x.

Wynik EBITDA grupy przekroczył 3,5 mld zł, co oznacza wzrost o 6,2 proc. w porównaniu z zyskiem wypracowanym w 2016 r. Największy udział w nim miały dystrybucja (64 proc.) i sprzedaż (24 proc.).

Na rezultaty segmentu sprzedaży (841 mln zł EBITDA) istotny wpływ miało rozwiązanie w I półroczu 2017 r. rezerwy dotyczącej projektu bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli (203 mln zł) oraz wypowiedzenie, niekorzystnych dla grupy, umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów.

Pozostało 84% artykułu
Energianews
Niemożliwe staje się faktem. Hiszpanie już w tym roku pobiją energetyczny rekord
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Energianews
W energetyce kiełkuje zielona rewolucja. Rynek pracy zmieni się nie do poznania
Energianews
Paweł Ruszkowski: Nowy gracz w polskiej energetyce
Energianews
PSG ukończyła strategiczną inwestycje dla Białegostoku
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Energianews
Kreml ma kim zastąpić Grupę Wagnera. Mięso armatnie dostarczą firmy energetyczne
Energianews
Holendrzy alarmują: Moskwa po cichu mapuje infrastrukturę energetyczną Europy