CEZ podtrzymał jednocześnie plan w zakresie zysku netto, który ma wynieść 19 mld CZK w 2017 r.

Przypomnijmy, że w sierpniu grupa podniosła prognozę tegorocznego zysku EBITDA do 53 mld CZK z 52 mld CZK i podwyższył prognozę skorygowanego zysku do 19 mld CZK z oczekiwanych wcześniej 17 mld CZK.

Od stycznia do września 2017 r. grupa CEZ wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 146,7 mld CZK, co jest wynikiem lepszym od osiągniętego rok wcześniej o 1 proc. EBITDA grupy po trzech kwartałach br. wyniosła 41,1 mld CZK i była niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6 proc. Wynik operacyjny grupy również spadał – o 10 proc. – do poziomu 19,4 mld CZK.

Spadek wyników na poziomie EBITDA grupa tłumaczy niższymi cenami sprzedaży energii wytworzonej we własnych źródłach (mniej o 3,1 mld CZK) przy rosnących wydatkach na uprawnienia do emisji (mniej o 3,3 mld CZK). Dodatni wpływ na wynik EBITDA miała natomiast działalność elektrowni jądrowych i wiatrowych(więcej o 1,9 mld CZK).

Z opublikowanych przez CEZ danych wynika, że zdecydowanie spadała EBITDA segmentu wytwarzania w Polsce z poziomu 0,9 mld CZK do 0,8 mld CZK (spadek o 14 proc.). Grupa tłumaczy to między innymi spadkiem produkcji w związku z zaostrzeniem limitów emisji tlenków azotu oraz przedłużeniem planowanych remontów, a także niższą produkcją we współspalaniu. W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku CEZ wyprodukował w Polsce 1,9 TWh energii elektrycznej z węgla kamiennego (o 2 proc. więcej) oraz 162 GWh z biomasy (o 47 proc. mniej).