Na razie ogłoszono aukcje dla wytwórców instalacji produkujących prąd z odnawialnych źródeł energii, które już istnieją. O wsparcie w nich starać się mogą elektrownie wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy (zarówno te do 1 MW jak i powyżej 1 MW), a także małe (nie większe niż 1 MW) hydroelektrownie, siłownie wykorzystujące biopłyny, energię geotermalną czy wiatr na morzu.
Aukcje ogłoszono także dla małych i większych mocy wykorzystujących biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, z oczyszczalni ścieków, stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także układy hybrydowe.
Jak podaje URE w komunikacie, w jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego samego wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż trzy oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.