Węgrzy wraz z niemiecką firmą APK chcą zarabiać na odzysku surowców z opakowań z tworzyw sztucznych. To kolejny projekt związany z rozwojem biznesu petrochemicznego.
 
MOL i APK podpisały umowę o strategicznej współpracy. W jej ramach węgierski koncern paliwowy pomoże w ukończeniu budowy zakładu niemieckiej firmy w Merseburgu niedaleko Lipska. Będzie to pierwszy zakład, w którym ma być stosowany innowacyjny proces o nazwie Newcycling, wykorzystujący rozpuszczalniki do odzysku wysokiej jakości surowców z wielowarstwowych opakowań z tworzyw sztucznych. Strony w komunikacie nie podały, ile wydadzą na ten projekt, ani kiedy ruszy nowy zakład. 
– Zgodnie z przyjętą strategią MOL 2030, inwestujemy obecnie w rozwój biznesu petrochemicznego, a także rozszerzenie działalności w innych, zaawansowanych sektorach, przy współpracy z partnerami strategicznymi. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie naszych klientów na surowce z recyklingu, a jednocześnie pozostajemy orędownikami gospodarki obiegu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju – mówi cytowany w komunikacie prasowym Ferenc Horvath, wiceprezes wykonawczy ds. segmentu downstream w grupie MOL. Dodaje, że zamierzeniem koncernu jest osiągnięcie pozycji lidera w segmencie recyklingu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a zawarte porozumienie stanowi pierwszy krok w tym kierunku.
Jednym z najważniejszych elementów długoletniej strategii MOL jest rozwój petrochemii. Do 2030 r. Węgrzy chcą zainwestować w ten biznes 4,5 mld USD. Część pieniędzy przeznaczą na projekty dotyczące zwiększenia wykorzystania recyklingu w działalności firmy. Ich zdaniem odzysk plastiku stanowi najbardziej efektywną kosztowo i najbardziej przyjazną środowisku metodę zarządzania odpadami z tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw stanowią też jeden z najważniejszych segmentów rynku petrochemicznego, który MOL chce rozwijać w ramach obecnej strategii.