::”Parkiet”: PGG: Chaos wokół wyników

Jak pokazał raport Polskiej Grupy Energetycznej, która jest akcjonariuszem Polskiej Grupy Górniczej (PGG), węglowa spółka w 2017 r. wydobyła 28,1 mln ton czarnego paliwa. Tymczasem prezes PGG mówił dotąd o zrealizowanym wydobyciu 30 mln ton. (wydanie płatne)

::”Puls Biznesu”: Co dalej z atomem w Polsce

Dyskusja o siłowni jądrowej w kraju trwa od wielu lat. Zdaniem Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii, decyzja w sprawie budowy powinna zostać podjęta w pierwszej połowie 2018 r. (wydanie płatne)