Tzw. program gwarantowany podzielony jest na pakiet letni (od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. i od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.) z wolumenem mocy gwarantowanej 500 MW, a także pakiet zimowy (od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r.) z wolumenem mocy gwarantowanej 500 MW. Z kolei program bieżący dotyczy okresu od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

– Prace nad udoskonaleniem warunków świadczenia usługi DSR prowadziliśmy prawie od początku września minionego roku. Dzięki uwagom zgłoszonym przez wykonawców usługi oraz doświadczeniom wynikającym z przeprowadzonych obowiązkowych testów, uszczegółowiliśmy zapisy umowne oraz doprecyzowaliśmy zasady świadczenia usługi. Powinno to wpłynąć na rozwój rynku DSR w Polsce – powiedział, cytowany w komunikacie, Jarosław Socha, wicedyrektor departamentu przesyłu PSE. Operator liczy, że dzięki zmianom zakontraktuje większy potencjał dostępnych na rynku mocy, które będą gotowe do redukcji poboru.

Wspomniane zmiany w programie gwarantowanym i bieżącym to m.in. aktualizacja limitów cen ofertowych, zwiększenie górnego limitu mocy gwarantowanej do 200 MW, wprowadzenie awaryjnego kanału komunikacji pomiędzy PSE i wykonawcami.

Na przełomie lutego i marca 2018 r. PSE zorganizują spotkanie informacyjne, na którym zaprezentowane zostaną Interwencyjne Programy DSR: gwarantowany i bieżący oraz zasady udziału w przetargu. Podczas tego spotkania szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany zasad przyjętych w nowym postępowaniu przetargowym.