PGNiG Obrót Detaliczny, firma z grupy PGNiG, dostarczy skroplony gaz ziemny (LNG) do rozbudowywanej stacji regazyfikacji w Skórczu w woj. pomorskim. Dzięki niej na terenie zakładów chłodniczych Iglotex będzie mogła powstać elektrociepłownia o mocy 2,5 MWe. Nowy obiekt zaspokoi niemal połowę zapotrzebowania miasta Skórcz na energię cieplną i obniży jej koszty. Spadnie też emisja gazów cieplarnianych do atmosfery z poziomu prawie 14 tys. ton do 3 tys. ton CO2.

Dla grupy PGNiG to pierwszy tego typu projekt. Do budowy układu kogeneracji ze skojarzonym wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej wraz z siecią ciepłowniczą i energetyczną została powołana specjalna spółka celowa o nazwie GI City Therm. Szacowana wartość inwestycji wyniesie blisko 18,7 mln zł, z czego wkład funduszy europejskich to ponad 9,5 mln zł. Minimalny wolumen dostaw przewidziany w 2018 r. w ramach umowy między PGNiG Obrót Detaliczny a GI City Therm wynosi 0,7 tys. ton LNG. W tym czasie w całości będzie przeznaczony dla firmy Iglotex. W 2019 r., czyli po uruchomieniu elektrociepłowni, dostawy LNG wzrosną do 3,5 tys. ton.

– Kogeneracja, czyli skojarzenie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej wraz z siecią ciepłowniczą i energetyczną, to droga, którą chcemy jako PGNiG OD podążać. To nie tylko biznes, ale przykład na to, że ekologiczny gaz LNG jest idealnym rozwiązaniem dla tych miejsc, gdzie sieć gazowa jeszcze nie dotarła, a gdzie władze lokalne myślą o ograniczeniu emisji szkodliwych związków do atmosfery – mówi cytowany w komunikacie prasowym Henryk Mucha, prezes PGNiG OD.

Według Artura Sarosieka, prezesa GI City Therm realizacja układu kogeneracyjnego spowoduje przede wszystkim obniżenie kosztów ciepła i energii elektrycznej dla lokalnego biznesu i mieszkańców, przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na środowisko. – Na mapie Polski jest jeszcze wiele miast i gmin, w których tego typu projekty energetyczne w oparciu o gaz LNG i kogenerację, mogłyby być powielone, więc zachęcamy lokalne władze samorządowe do kontaktu – apeluje Sarosiek.