Duży wzrost zysku w Tauronie

Fotorzepa, Tomasz Jodłowski

W 2017 r. przychody Tauronu wyniosły 17,4 mld zł (o 2,4 proc. mniej rdr). Wzrosty odnotowano jednak w segmentach wydobycie (o 17,6 proc.), wytwarzanie (o 4 proc.) i dystrybucja (o 6,5 proc.). Nieznacznie niższe przychody wygenerował biznes sprzedaży.

Wynik EBITDA grupy przekroczył 3,5 mld zł, co oznacza wzrost o 6,2 proc. w porównaniu z zyskiem wypracowanym w 2016 r. Największy udział w nim miały dystrybucja (64 proc.) i sprzedaż (24 proc.).

Na rezultaty segmentu sprzedaży (841 mln zł EBITDA) istotny wpływ miało rozwiązanie w I półroczu 2017 r. rezerwy dotyczącej projektu bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli (203 mln zł) oraz wypowiedzenie, niekorzystnych dla grupy, umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów.

W 2017 r. zysk netto katowickiego koncernu osiągnął poziom 1,4 mld zł, czyli czterokrotnie wyższe niż w 2016 r. Wzrost wyniku netto był – w największym stopniu – konsekwencją ujęcia w I półroczu 2016 r. wysokich odpisów aktualizujących wartość majątku w segmencie wytwarzanie.

– W 2018 r. planujemy konsekwentnie umacniać naszą pozycję lidera w zakresie dystrybucji energii, jednak nie zapominamy również o unowocześnieniu mocy wytwórczych. Nasza flagowa inwestycja tj. budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, jest realizowana zgodnie z harmonogramem, a jej zaawansowanie na koniec 2017 r. wynosiło 54 proc. – podkreślił cytowany w komunikacie prezes Tauronu Filip Grzegorczyk.

Tauron wydał w ubiegłym roku na inwestycje 3,5 mld zł (o 9 proc. mniej niż w 2016 r.). Najwięcej (1,3 mld zł) poszło właśnie na flagową inwestycję w Jaworznie. Zaawansowanie projektu na koniec grudnia 2017 r. wynosiło 54 proc. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki osiągną poziom ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

W segmencie dystrybucja wydatki przeznaczone były przede wszystkim na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (865 mln zł) oraz przyłączanie nowych odbiorców do sieci (610 mln zł).

Grupa realizuje również trzy istotne projekty inwestycyjne w zakładach górniczych Sobieski, Janina i Brzeszcze. Łączne nakłady w tym segmencie w 2017 r. to 166 mln zł.

Ubiegły rok był okresem dużej aktywności w obszarze pozyskiwania finansowania przez Tauron. W lipcu spółka wyemitowała dziesięcioletnie euroobligacje o wartości 500 mln euro, które są notowane na London Stock Exchange. We wrześniu podpisano z kolei umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umożliwiającą emisję obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł. – Te działania pozytywnie wpływają na stabilność finansową grupy, zapewniając jednocześnie środki niezbędne do realizacji programu inwestycyjnego – stwierdził Marek Wadowski, wiceprezes Tauronu ds. finansów. Jak podkreślał, na dobrą sytuację finansową grupy wpływają też inicjatywy podnoszące efektywność funkcjonowania całej organizacji. – Program poprawy efektywności od początku 2016 r. przyniósł niemal 1,1 mld zł oszczędności, a wprowadzone inicjatywy strategiczne dały ponad 900 mln zł pozytywnego rezultatu finansowego – wyliczał wiceprezes.

Na koniec grudnia 2017 r. zobowiązania finansowe netto grupy osiągnęły poziom 8,0 mld zł (wzrost o 4,4 proc. rdr), a wskaźnik długu netto do EBITDA pozostawał na stabilnym i bezpiecznym poziomie 2,3x.

Mogą Ci się również spodobać

W Unii dużo taniego prądu, lecz nie wszyscy mają dostęp

Europejska gospodarka mogłaby zaoszczędzić 40 mld euro rocznie – szacuje stowarzyszenie WindEurope. Jest jednak ...

Tauron na ostatniej prostej przed aktualizacją strategii

Branża spisała już na straty aktywa warte prawie 18 mld zł. Kwotę tę ostatnio ...

Gazprom zwiększa inwestycje w gazociągi

Więcej na gazociągi do Chin, Turcji i Niemiec planuje wydać w tym roku rosyjski ...

Prosta kontynuacja tego, co robimy teraz, oznacza blackout

Duże miasta zużywają ponad 70 proc. światowej produkcji prądu Duszące się w oparach smogu aglomeracje ...

Rynek energii w 2040 r.

W ciągu najbliższych 25 lat boom na odnawialne źródła zaowocuje inwestycjami w elektrownie wiatrowe ...

Rewolucja w Wenezueli może zatrząść rynkiem ropy

USA uznały Juana Guaido, lidera wenezuelskiej opozycji za tymczasowego prezydenta Wenezueli. Podobnie zrobiły też: ...