Technologie do produkcji biogazu

W przypadku instalacji biogazowych istnieje problem z optymalnym wykorzystaniem uzyskanego biogazu. Przede wszystkim chodzi o zagospodarowanie ciepła powstałego w procesie spalania w jednostkach kogeneracyjnych

Publikacja: 10.02.2011 09:20

Technologie do produkcji biogazu

Foto: Fotorzepa, Dariusz Gorajski

Jednym z możliwych rozwiązań jest wzbogacenie biogazu do parametrów gazu ziemnego i wykorzystanie w sieci gazowej lub do napędu pojazdów. – Mamy własne unikalne know-how, technologie i urządzenia niezbędne do budowy, rozruchu i eksploatacji w zakresie ścieków i przeróbki osadów, uzdatniania wody, mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz produkcji i uszlachetniania biogazu – wylicza Jacek Chrząstek ze STRABAG Ochrona Środowiska.

W przypadku uszlachetniania biogazu wykorzystywane są technologie bazujące na procesach adsorpcji zmiennociśnieniowej oraz rafinacji za pomocą specjalnych płuczek aminowych w normalnych warunkach ciśnieniowych. Pierwsze instalacje o przepustowości do 1200 m sześc./h biogazu zostały wdrożone na rynku niemieckim. Obecnie w trakcie rozruchu są projekty (zarówno adsorpcja zmiennociśnieniowa, jak i płuczka aminowa) we Francji i w Luksemburgu.

– Jako generalny wykonawca jesteśmy ukierunkowani na inżynierię procesową. Stale udoskonalamy i rozszerzamy własne rozwiązania technologiczne i procesowe – dodaje Jacek Chrząstek. – Opracowaliśmy dwie zasadniczo różne technologie wytwarzania biogazu z różnych źródeł (np. biomasy, odpadów o wysokiej zawartości materii organicznej, roślin energetycznych). Obie technologie są samodzielnie rozwijane i chronione patentami. Są to proces mokrej fermentacji – Laran-Loop-digester – oraz proces suchej fermentacji – Laran Plug-Flow-digester – podkreśla.

[ramka][srodtytul]Warto wiedzieć[/srodtytul]

[b]Proces mokrej fermentacji [/b]

- Opatentowany i sprawdzony w instalacjach w pełnej skali.

- Wdrażany w komorach fermentacyjnych o pojemności do 10 tys. m sześc.

- Preferowany w procesach współfermentacji z gnojowicą, zawiesinami organicznymi z przemysłu spożywczego lub nieodwodnionymi osadami ściekowymi.

- Mający unikalny system zbierania i usuwania szumowin oraz osadów dennych.

Cechą wyróżniającą proces mokrej fermentacji jest brak mieszadeł mechanicznych w komorze fermentacyjnej. Obieg materiału w komorze wymuszany jest hydraulicznie poprzez iniekcję biogazu za pomocą lanc gazowych do rury wznoszącej umieszczonej w środku reaktora.

Proces odsiarczania odbywa się w komorze fermentacyjnej poprzez iniekowanie niewielkich ilości powietrza powodujące zahamowanie procesu tworzenia się H2S.

[b]Proces suchej fermentacji[/b]

- Opatentowany, skutecznie wypróbowany i sprawdzony w instalacjach pełnoskalowych.

- Szczególna efektywność w przypadku fermentacji monosubstratów z kiszonek roślinnych i innych substratów o dużej zawartości suchej masy.

- Pojemność komory fermentacyjnej do 2500 m sześc. (projektowy typoszereg komór od 540 do 2500 m sześc.).

- Szczególnie wzmocnione mieszadła umieszczone poprzecznie w komorze fermentacyjnej dostosowane do substratów o dużej gęstości.

- Unikalny, bezawaryjny system opróżniania komory wraz z warstwami szumowin i sedymentu dennego.

Materiał wsadowy w procesie suchej fermentacji może mieć zróżnicowaną zawartość suchej masy – od 15 do 45 proc. Proces fermentacji zachodzi w poziomej komorze fermentacyjnej o przekroju prostokątnym i przepływie tłokowym.[/ramka]

Jednym z możliwych rozwiązań jest wzbogacenie biogazu do parametrów gazu ziemnego i wykorzystanie w sieci gazowej lub do napędu pojazdów. – Mamy własne unikalne know-how, technologie i urządzenia niezbędne do budowy, rozruchu i eksploatacji w zakresie ścieków i przeróbki osadów, uzdatniania wody, mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz produkcji i uszlachetniania biogazu – wylicza Jacek Chrząstek ze STRABAG Ochrona Środowiska.

W przypadku uszlachetniania biogazu wykorzystywane są technologie bazujące na procesach adsorpcji zmiennociśnieniowej oraz rafinacji za pomocą specjalnych płuczek aminowych w normalnych warunkach ciśnieniowych. Pierwsze instalacje o przepustowości do 1200 m sześc./h biogazu zostały wdrożone na rynku niemieckim. Obecnie w trakcie rozruchu są projekty (zarówno adsorpcja zmiennociśnieniowa, jak i płuczka aminowa) we Francji i w Luksemburgu.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą