Dalsze inwestycje w modernizację posiadanych zakładów produkujących energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu, a także w sieci przesyłowe – to główne założenia planu inwestycyjnego na najbliższe dwa lata przyjętego wczoraj przez zarząd Fortum Power and Heat Polska. Koncern zamierza również powiększyć liczbę swoich aktywów w Polsce oraz szukać nowych możliwości inwestycyjnych.

Fortum posiada elektrociepłownie i systemy ciepłownicze w Bytomiu, Zabrzu, Częstochowie oraz odpowiada za dystrybucję ciepła we Wrocławiu.  — W Częstochowie na bieżące modernizacje i rozbudowę sieci oraz źródeł przeznaczyliśmy ponad 23 mln zł a we Wrocławiu —  blisko  39 mln zł — powiedział Mikael Lemströmm, prezes Fortum Power and Heat Polska.

W Częstochowie Fortum w latach 2006 -2010 zbudował ponad 10 km sieci cieplnych i wybudował kosztem 530 mln zł nową elektrociepłownię opalaną węglem i biomasą. W listopadzie 2010 roku koncern przejął zakłady w Bytomiu i Zabrzu.

W najbliższych miesiącach zapadnie decyzja dotycząca budowy nowej elektrociepłowni (być może na gaz) we Wrocławiu  o planowanej mocy 400 MW elektrycznych i 290 MW cieplnych.

Fortum planuje także budowę nowego zakładu energetycznego w Zabrzu, który będzie miał podobną moc, co planowana elektrociepłownia we Wrocławiu.  — Plany modernizacji niedawno zakupionych aktywów dla zwiększenia efektywności procesów produkcji są obecnie opracowywane,  nakłady inwestycyjne kształtować się będą na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych. Natomiast zaangażowanie w dwa projekty elektrociepłowni w Zabrzu i we Wrocławiu to w sumie koszt kilkuset milionów euro — powiedział Mikael Lemströmm.