Zysk netto  wzrósł  do 587 mln zł, w analogicznym okresie ub. roku kształtował się na poziomie 545 mln zł.

- Największy wkład w poprawę wyniku finansowego Grupy ma segment dystrybucji energii. Dobre wyniki udało się osiągnąć również dzięki redukcji kosztów operacyjnych i poprawie efektywności zarządzania – podaje Beata Ostrowska, rzeczniczka Energi.

Na inwestycje, głównie na budowę i modernizację sieci elektroenergetycznych, firma przeznaczyła do końca sierpnia 2011 r. 726 mln zł, tj. o 282 mln zł więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. W całym ubiegłym roku Energa wydała na inwestycje ponad 1 mld zł.