Przedłużone na prośbę Niemiec, Austrii i Finlandii konsultacje środowiskowe polskiego programu rozwoju energetyki jądrowej nie opóźnią jego wdrażania – zapewnia resort gospodarki. Inwestor – Polska Grupa Energetyczna – również nie widzi zagrożeń dla przyjętych terminów.

Tzw. kraje narażone miały czas na wyrażenie swoich opinii do października (po wydłużeniu terminu). Jednak właśnie Austria, Niemcy i Finlandia wystąpiły o ponowne przedłużenie, argumentując, że polskie społeczeństwo miało trzy miesiące na zgłaszanie uwag i one chcą dysponować podobnym czasem.

Jak poinformował Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki, przedłużenie terminu nadsyłania stanowisk do 4 stycznia 2012 r. spowoduje, że Program Polskiej Energetyki Jądrowej będzie mógł być przyjęty przez rząd w 2012 r. Nie zmienia się harmonogram wszystkich trwających prac nad wdrożeniem energetyki jądrowej w Polsce.