Instytut Globalizacji: Dyrektywa RED łamie zasady wolnego handlu

Unijne przepisy o energii odnawialnej mogą stać się przedmiotem sporów w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) – informuje Instytut Globalizacji

Publikacja: 15.11.2011 12:24

Instytut Globalizacji: Dyrektywa RED łamie zasady wolnego handlu

Foto: Bloomberg

Dyrektywa RED (Renewable Energy Directive - Dyrektywa o Energii Odnawialnej - 2009/28/WE) łamie postanowienia o wolnym handlu brakiem transparentności i dyskryminacją zagranicznych dostawców biopaliw.

– Dyrektywa wymaga przyjęcia takich standardów dla rozwoju biopaliw, które zapewniają wysoką redukcję emisji gazów cieplarnianych. Tymczasem w europejskiej polityce wobec biopaliw panuje bałagan – uważa dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. – Nie ma pewności, czy stosowane surowce zapewniają najwyższe możliwe oszczędności emisji – dodaje.

W ocenie Instytutu Globalizacji dyrektywa preferuje określone grupy biopaliw, przeważnie bazujące na oleju rzepakowym, dyskryminując innych dostawców np. olejów sojowych, palmowych czy trzciny cukrowej. Może to skutkować ostrym konfliktem na forum Światowej Organizacji handlu przeciwko Unii Europejskiej, ze strony takich krajów jak Brazylia, Stany Zjednoczone czy krajów azjatyckich.

Stanowisko Instytutu Globalizacji w tej sprawie, które zostanie ogłoszone w końcu listopada, wskazuje, że Dyrektywa RED powinna zawierać wiarygodne dane i przejrzyste kryteria oceny użycia poszczególnych surowców do produkcji biopaliw, zapewniające największą redukcję emisji gazów cieplarnianych. Ponadto powinny zostać zachowane reguły wolnego handlu, co oznacza równe szanse dla producentów europejskich i zagranicznych w zakresie dostaw biopaliw na rynek wewnętrzny.

– Powstrzymujemy się od powierzchownej i arbitralnej oceny biopaliw. Zakładamy, że taki produkt istnieje na rynku i jest na niego popyt, a więc konsumenci mają prawo wybierać, który produkt odpowiada im najbardziej – wyjaśnia Tomasz Teluk.

Europejska konsumpcja biopaliw wyniosła w 2010 r. ok. 13,9 mln ton. Oznacza to wzrost wobec roku 2009 o 13,6 proc., ale przy równoczesnym spadku dynamiki wzrostu o ponad połowę. Między 2008 a 2009 r. rynek wzrósł o 28,9 proc.

Najważniejszym biopaliwem jest biodiesel, którego udział w rynku biopaliw wynosi 77 proc. Największym producentem biodiesla są Niemcy z produkcją rzędu 4,8 mln m

3

paliwa rocznie, zaspokajając 1/4 europejskiego popytu na produkty paliwowe pochodzenia roślinnego.

Udział biodiesla na poszczególnych rynkach jest różnorodny. We Włoszech wzrósł on z poziomu 3,5 do 4 proc., w Hiszpanii z 5,83 proc. do 7 proc., a w Polsce z 5,75 proc. do 6,2 proc. w 2011 r.

Instytut zapowiada dalsze badania rynku biopaliw.

Instytut Globalizacji

jest prywatnym wolnorynkowym instytutem spraw publicznych założonym w 2006 r. Organizacja prowadzi badania z zakresu ekonomii, energetyki, nowych technologii i globalizacji.

Dyrektywa RED (Renewable Energy Directive - Dyrektywa o Energii Odnawialnej - 2009/28/WE) łamie postanowienia o wolnym handlu brakiem transparentności i dyskryminacją zagranicznych dostawców biopaliw.

– Dyrektywa wymaga przyjęcia takich standardów dla rozwoju biopaliw, które zapewniają wysoką redukcję emisji gazów cieplarnianych. Tymczasem w europejskiej polityce wobec biopaliw panuje bałagan – uważa dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. – Nie ma pewności, czy stosowane surowce zapewniają najwyższe możliwe oszczędności emisji – dodaje.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie