Ułatwienia dla elektrowni wiatrowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) od 14 marca przez kolejne dwa tygodnie przyjmuje wnioski na dofinansowanie budowy lub modernizacji sieci elektroenergetycznej umożliwiających podłączenia nowych źródeł energii wiatrowej

Publikacja: 07.03.2012 15:55

Ułatwienia dla elektrowni wiatrowych

Foto: Bloomberg

Z dopłat mogą skorzystać nie tylko producenci i dystrybutorzy energii oraz operatorzy sieci przesyłowych, ale również deweloperzy budujący nowe farmy wiatrowe. Za każdy megawat podłączonej mocy z elektrowni wiatrowej otrzymają 200 tys. zł dotacji, łącznie jednak nie więcej niż 40 proc. kosztów kwalifikowanych swojej inwestycji.

Zaplanowany budżet programu "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej" wynosi 55 mln zł i został przewidziany na 3 lata.

Warunkami otrzymania dofinansowania będzie koszt całkowity inwestycji przekraczający 8 mln zł oraz terminowa realizacja przedsięwzięcia. Inwestycje sieciowe zostaną zakończone do 30 czerwca 2013 r. a podłączenie nowych turbin wiatrowych do Krajowej Sieci Energetycznej (KSE) powinno nastąpić najdalej w ciągu następnych 15 miesięcy.

- Wśród wielu odnawialnych źródeł energii, inwestycje w farmy wiatrowe są obarczone stosunkowo małym ryzykiem i wymagają najmniej wsparcia publicznego. Największą dla nich przeszkodą jest zły stan infrastruktury sieciowej i temu właśnie chcemy zaradzić - mówi Jan Rączka, prezes Zarządu NFOŚiGW.

Oprócz nowych przyłączy energetycznych, dofinansowana może być też budowa i rozbudowa: nowych odcinków sieci napowietrznej, rozdzielni mocy, stacji transformatorowo-rozdzielczymi i połączeń między nimi, rezerwowych źródeł energii a także modernizacja sieci polegająca na zwiększeniu dopuszczalnej temperatury pracy.

Środki przeznaczone na ten cel pochodzą ze sprzedaży przez Polskę nadwyżek praw do emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z protokołem z Kioto w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). Środki te przeznaczane są również na poprawę zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej, budowę biogazowni rolniczych oraz elektrociepłowni i ciepłowni na biomasę.

Z dopłat mogą skorzystać nie tylko producenci i dystrybutorzy energii oraz operatorzy sieci przesyłowych, ale również deweloperzy budujący nowe farmy wiatrowe. Za każdy megawat podłączonej mocy z elektrowni wiatrowej otrzymają 200 tys. zł dotacji, łącznie jednak nie więcej niż 40 proc. kosztów kwalifikowanych swojej inwestycji.

Zaplanowany budżet programu "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej" wynosi 55 mln zł i został przewidziany na 3 lata.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał