Parafowanie umowy oznacza, że intensywne negocjacje w sprawie umowy koncesyjnej, które trwały prawie rok, zostały zakończone. Umowa koncesyjna, zgodnie z którą Litwa przyzna Hitachi prawo do realizacji projektu elektrowni atomowej, zostanie podpisana po zatwierdzeniu przez rząd i parlament.

Elektrownia w Visaginas ma zastąpić zamkniętą już siłownię atomową w Ignalinie, która była identyczna jak elektrownia w Czarnobylu. Nowy obiekt zamierzają budować trzy państwa bałtyckie. Początkowo partnerem była również Polska, ale w końcu ubiegłego roku koncern PGE zawiesił swój udział w projekcie.

Litewski rząd planuje, że eksploatacja nowej elektrowni rozpocznie się w 2020-2022 r. Oszacowano, że ogólne koszty tego projektu wyniosą około 5 mld euro.