Wśród 250 projektów aż 140 to inwestycje energetyczne (przesył i magazynowanie) a 100 dotyczy gazo i naftociągów. Wśród tych ostatnich jest rurociąg z ukraińskich Brodów do polskiego Adamowa. Liczy 317 km, moc przesyłowa to 30 mln ton ropy rocznie.

Ukraina to nie jedyny kraj strefy postsowieckiej, do którego trafią inwestycje Unii. Na liści są też proejktu w Gruzji, Turkmenii i Azerbejdżanie. W Europie i na Bliskim Wschodzie Unia bedzie współpracować ze Szwajcarią, Norwegią, Turcją, Serbią, Czarnogórą, Bośnią i Hercegowiną oraz Izraelem, a w Afryce - z Algierią.

Na liście znalazło się 11 projektów polskich. Są to przede wszystkim międzynarodowe rurociągi: polsko-niemieckie, polsko-czeskie; polsko-słowackie; polsko-litewskie; a także klaster Pomerania, gdzie znajduje się też budowa terminalu naftowego w Gdańsku.

Celem projektów z listy jest, wg. unijnego komunikatu: przełamanie izolacji energetycznej szeregu państw; pomoc - krajom wspólnoty w różnicowaniu zakupu surowców i prądu oraz stworzenie zintegrowanego rynku energetycznego na terenie Unii.

Wszystkie 250 projektów z listy podlegają przyśpieszonej procedurze oraz finansowemu wsparciu. Na pomoc w realizacji kluczowych programów może zostać przeznaczone do 5,85 mld euro.