Dziś premier Donald Tusk powołał Sławomira Brodzińskiego na stanowisko podsekretarza stanu w ministerstwie środowiska. Nowy wiceminister przejmie również funkcję głównego geologa kraju. Dotychczas oba stanowiska piastował Piotr Woźniak.

Brodziński od 2009 r. do dziś zajmował stanowisko Szefa Służby Cywilnej.

Nowy wice mister środowiska urodził się w 1950 r. Ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach z tytułem doktor inżynier. W latach 1974-1983 był nauczycielem akademickim na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej, a potem do 1990 r. adiunktem naukowo-badawczy w Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach.

Od 1991 r. związany jest z centralną administracją rządową. W Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach pełnił funkcję m.in. dyrektora Biura Szkolenia, Postępu Technicznego i Współpracy, dyrektora Gabinetu Prezesa oraz dyrektora generalnego w latach 1998-2006.

Głównym zadaniem Brodzińskiego będą w resorcie prace nad nowelizacja prawa geologicznego i górniczego oraz parowa relacji z branżą poszukiwawczo-wydobywczą.