Spółka zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa realizujące roboty budowlane elektroenergetyczne oraz usługi projektowe. - Celem naszej akcji skierowanej do przedsiębiorców, w tym – mniejszych, lokalnych firm, jest budowa konkurencyjnego rynku usług budowlano-energetycznych, dotychczas w znacznym stopniu zarezerwowanych dla spółek z grup energetycznych - mówi Robert Świerzyński, wiceprezes Energa-Operator. Dlatego spółka otwarta jest także na współpracę z podmiotami, których pracownicy dysponują stosownymi uprawnieniami i szkoleniami, ale które nie mają doświadczenia w realizacji podobnych prac. - Umożliwimy im współpracę, ale także otoczymy większym nadzorem – tłumaczy Świerzyński.

Aby przedsiębiorcy nie musieli poświęcać czasu na kompletowanie stosownej dokumentacji przy każdym postępowaniu, Energa-Operator stworzyła w ub. r. Rejestr Kwalifikowanych Wykonawców Energa-Operator. Obecność w rejestrze gwarantuje m.in.: uproszczenie i przyspieszenie procesów formalnych udzielania zamówień, otrzymywanie bieżących informacji o planowanych inwestycjach, uczestnictwo w jasnych i konkurencyjnych procedurach przetargowych, możliwość otrzymania naszych referencji jako kwalifikowany wykonawca.