NexSteppe wyhodowała sorgo przystosowane stricte do potrzeb energetycznych. Szybko rosnące (po czterech miesiącach osiąga wysokość ponad 6 metrów), mało wymagające pod względem gleby i odporne na suchy klimat, docelowo mogłoby zastąpić kukurydzę jako podstawowy surowiec do produkcji biopaliw.

Póki co sorgo wyhodowane przez amerykańską spółkę uprawiane jest na większą skalę tylko w Brazylii, ale już rozpoczęły się testy w 15 kolejnych krajach, m.in. w Chinach, Indiach, Niemczech, RPA, Kanadzie czy USA.

Wprowadzenie na masową skalę hodowli energetycznego sorgo mogłoby rozwiązać dylematy związane z wykorzystywaniem do produkcji biopaliw surowców pochodzenia spożywczego. Choć nie zostało to udowodnione, niektórzy specjaliści uważają, że rosnące zapotrzebowanie z sektora energetycznego może częściowo stać za wzrostem cen żywności.

Zaletą sorgo jest również większa produkcja biomasy z jednostki powierzchni oraz niewielkie wymagania glebowe, co sprawia, że może być hodowane w warunkach niedostępnych dla innych roślin energetycznych.

NexSteppe opatentowała dwie odmiany energetycznego sorgo. Pierwsza z nich, Malibu, przeznaczona jest do produkcji paliw ciekłych. Druga, Palo Alto, ma nadawać się idealnie do produkcji ciepła i energii. Spółka zapewnia przy tym, że do otrzymania obu odmian sorgo nie stosowała modyfikacji genetycznych.