Jak informuje spółka w komunikacie, celem inwestycji ma być dalszy wzrost efektywności gospodarki węglem kamiennym w Elektrowni Ostrołęka B. W efekcie modernizacji urządzeń wytwórczych bloku energetycznego nr. 2, zmniejszeniu ulegnie ilość ubocznych produktów spalania oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Wartość inwestycji to ponad 24,6 mln zł, z czego część środków wyłoży spółka, a pozostałe pieniądze pochodzić z programu operacyjnego Unii Europejskiej Infrastruktura i Środowisko.

Przygotowywana modernizacja nie jest pierwszą oraz jedyną inwestycją realizowaną w ostrołęckiej elektrowni. Do końca bieżącego roku spółka Energa Elektrownie Ostrołęka planuje dokonać wyboru wykonawcy instalacji odazotowania spalin oraz wykonawcy modernizacji elektrofiltrów dla bloków Elektrowni Ostrołęka B.

Zgodnie z realizowanym programem inwestycyjnym do 2016 Energa przeznaczy łącznie około 498 mln zł na modernizację urządzeń wytwórczych w Elektrowni Ostrołęka B. Planowane wydatki wpłyną na wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa i zapobiegną konieczności ograniczenia skali działania. Dzięki realizowanym pracom istniejące bloki energetyczne będą w stanie wytwarzać energię elektryczną jeszcze przez ponad 15 lat, a moc zainstalowana elektrowni pozostanie na dotychczasowym poziomie.

Nakłady na modernizację uwzględniają również budowę nowego źródła ciepła poprzez uciepłownienie Elektrowni Ostrołęka B. Celem tego projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła do miasta Ostrołęki i innych odbiorców, po zamknięciu wyeksploatowanej części zakładu - Elektrociepłowni Ostrołęka A. Przekazanie instalacji do eksploatacji nastąpi w marcu 2015. Jednak już teraz, w fazie prób i testów regulacyjnych, Elektrownia Ostrołęka B dostarcza ciepło do wszystkich odbiorców.