Europa musi się integrować gospodarczo, by poprawić swoją konkurencyjność - mówił Jan Kulczyk, podczas międzynarodowego szczytu Atlantic Council Energy and Economic Summit, który odbył się w Stambule. Jego zdaniem nie ma integracji na Starym Kontynencie bez integracji gospodarczej.

- Strategicznym celem Unii Europejskiej musi być obniżenie cen energii, tak aby europejska gospodarka mogła być konkurencyjna wobec amerykańskiej, chińskiej i afrykańskiej. Aby to osiągnąć musimy działać razem, a nie jako 28 odrębnych systemów energetycznych – stwierdził Kulczyk. Dodał, że wspólnie rozwijając energetykę odnawialną i łącząc potencjał Europy Zachodniej, Środkowej oraz Wschodniej, poprzez integrację z systemem Ukrainy, najszybciej i najefektywniej podniesiemy konkurencyjność i bezpieczeństwo energetyczne Europy. Zdaniem Kulczyka największe energetyczne wyzwania naszego kontynentu to dzisiaj integracja, wzrost konkurencyjności i nowe myślenie o bezpieczeństwie, które zbyt często jest hasłem wykorzystywanym do zaniedbań w zakresie poprawy efektywności.

Podczas szczytu w Stambule zaprezentowany został raport opisujący koncepcję budowy tzw. Korytarza Północ-Południe, jako zintegrowanej infrastruktury energetycznej, transportowej i telekomunikacyjnej łączącej Europę. Przygotowany został z inicjatywy i pod nadzorem merytorycznym Pawła Olechnowicza i Jana Kulczyka, reprezentujących CEEP (Central Europe Energy Partners) oraz organizacji Atlantic Council. W imieniu tej ostatniej instytucji koordynatorem raportu był James Jones, były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Baracka Obamy i członek Międzynarodowej Rady Doradczej w Kulczyk Investments. Partnerem raportu jest także think-tank CEED Institute.

Szczyt Atlantic Council Energy and Economic odbył się w tym roku po raz szósty. Jest to jedno z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń gospodarczych, w którym udział wzięli przywódcy państw, ponad 20 ministrów energii i gospodarki, przedsiębiorcy oraz liderzy krajów z całego świata.