Umowa zakłada nabycie akcji Rafako i udzielenie 31 mln zł finansowania. Przedmiotem wstępnych warunków jest ustalenie zasad dotyczących nabycia przez Fundusz oraz Polimex akcji Rafako należących obecnie do PBG oraz Multaros Trading Company Limited. Chodzi także o zapewnienie przez inwestorów finansowania do kwoty 31 mln zł po zamknięciu nabycia akcji.

We wstępnych warunkach ustalono m.in., że łączna liczba akcji Rafako będąca przedmiotem nabycia od PBG i Multaros oraz obecnie posiadanych przez inwestorów, nie może przekroczyć 33 proc. wszystkich akcji w kapitale zakładowym Rafako. Inwestorzy mają także zapewnić finansowanie Rafako w formie pożyczki, obligacji lub innego podobnego instrumentu, do kwoty 31 mln zł, przy czym ostateczna kwota zostanie określona po przeprowadzeniu badania due diligence z satysfakcjonującym dla inwestorów rezultatem oraz oszacowaniu potrzeb płynnościowych Rafako. Akcje spółki, po tej informacji rosły o 7,5 proc.

Na początku października Polimex-Mostostal podał, że zawarł z Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółką zależną Taurona Polskiej Energii - i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN) z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) list intencyjny w sprawie działań związanych z potencjalnym nabyciem akcji Rafako. Tauron ma być „graczem pasywnym” w tym porozumieniu, a więc nie będzie partycypować w finansowaniu. Rafako będące w restrukturyzacji jest jednym z największych w Europie producentów kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla sektora energetycznego.