Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” z Włocławka uruchomiło najnowocześniejszą w kraju biogazownię, dzięki której może wytwarzać prąd i ciepło, a w przyszłości również paliwo do napędzania posiadanych śmieciarek. Instalacja powstała na zarządzanym przez spółkę wysypisku śmieci w podwłocławskim Machnaczu.

Powstały w biogazowni prąd firma wykorzystuje na własne potrzeby, a nadwyżki sprzedaje zakładom energetycznym. Instalacja wytwarza również ciepło, które spółka zużywa do ogrzewania swoich obiektów oraz tuneli foliowych, w których odbywa się produkcja roślin ozdobnych sprzedawanych na lokalnym rynku.

Biogazownia posiada 200 kW mocy elektrycznej i 250 kW mocy cieplnej. Spółka, dzięki wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, uzyskuje tzw. świadectwa pochodzenia, czyli certyfikaty, które może sprzedać.

PGK Saniko posiadaną instalację nadal chce rozbudowywać. Docelowo zamierza oczyszczać oraz sprężać biogaz, aby uzyskać z niego paliwo, które będzie służyło do napędzania śmieciarek.

PGK Saniko specjalizuje się w przewozie odpadów komunalnych i ich segregowaniu. Wynajmuje też pojemniki i kontenery na odpady, zajmuje się sprzątaniem ulic oraz eksploatacją wysypiska w Machnaczu.