Według „Monthly Energy Review" produkcja energii z odnawialnych źródeł wzrosła w ubiegłym roku do 10,92 proc. Jednocześnie spadła produkcja w elektrowniach atomowych, które dostarczyły w ubiegłym roku 11,26 proc. energii w Stanach Zjednoczonych.

Biomasa i biopaliwa stanowią na amerykańskim rynku ponad połowę odnawialnych źródeł, hydroelektrownie dostarczają 31 proc. zielonej energii, wiatr - 11 proc., źródła geotermalne prawie 5 proc., a słońce - 1,3 proc.

Najszybciej rozwijała się w ubiegłym roku energetyka słoneczna - produkcja energii z modułów fotowoltaicznych wzrosła o 45 proc. Druga pod względem dynamiki wzrostu była energia wiatrowa, zwiększyła się o 28 proc.

Amerykanie mierzą produkcję i konsumpcje energii w BTU, w której 1 BTU to ilość energii potrzebna do podniesienia temperatury jednego funta wody o jeden stopień w skali Fahrenheita. Według tej miary produkcja energii w elektrowniach atomowych wyniosła 8,4 tys. kwadrylionów, w energetyce wiatrowej zaś 8,2 tys. kwadrylionów.