Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, na koniec grudnia 2011 r. było w kraju 1515 instalacji produkujących zieloną energię. Ich łączna moc wynosi 3082 MW, co oznacza wzrost o 21 proc.

Ponad połowa mocy jest zainstalowana w farmach wiatrowych, w ciągu roku przybyło w tej branży 436 MW. Jest to wynik niższy (o 20 MW) od ubiegłorocznego.

W kraju jest 746 hydroelektrowni o mocy 951 MW i 171 biogazowni o mocy 103,5 MW. Według danych URE, 19 elektrowni na biomasę ma łączą moc prawie 410 MW, a do tego 47 elektrowni prowadzi współspalanie biomasy. Zieloną energię elektryczną produkuje 6 instalacji fotowoltaicznych o mocy 1,1 MW.

Na koniec 2010 r. łączna moc odnawialnych źródeł wynosiła 2556 MW.