PKP Energetyka rozpoczęła przygotowania w zakresie budowy własnych źródeł wytwarzania energii i ciepła o łącznej mocy 125 MWe. Wspólnie z firmą consultingową Inven Group analizuje zasadność takiej inwestycji.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia ewentualnej budowy nowych mocy. Decyzje środowiskowe i lokalizacyjne dotyczą dwóch elektrociepłowni w Warszawie o mocy elektrycznej 50 MW każda i jednej o mocy 25 MW w Przemyślu. Rozważanym paliwem dla wszystkich 3 projektów jest gaz. Opcją, którą w przypadku części planowanych mocy pod uwagę biorą partnerzy, jest także biomasa. Będą to źródła niskoemisyjne i wyposażone w najnowszą dostępną technologię kogeneracyjną.

Łącznie wartość inwestycji wyniesie ok. 500 mln zł. PKP Energetyka analizuje różne możliwości finansowania tych projektów.

Ponad połowa energii sprzedawanej przez PKP Energetyka to trafia również do odbiorców spoza branży kolejowej. - Posiadając własne źródła wytwarzania stwarzamy możliwość pokrycia części zapotrzebowania na energię elektryczną dla naszych obecnych i potencjalnych klientów. Ważnym aspektem tej inwestycji jest także możliwy wzrost efektywności naszej działalności - komentuje Tadeusz Skobel, prezes PKP Energetyka.

PKP Energetyka i Inven Group są w trakcie finalizowania założeń technicznych i technologicznych projektu. Ponadto finalizowane są ustalenia dotyczące współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami ciepłowniczymi.