Nowa inwestycja znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego. Lokalny partner użytkuje elektrownię, posiada umowę przedwstępną na jej zakup oraz wszystkie pozwolenia administracyjne na jej rozbudowę. Celem podjętej inicjatywy jest modernizacja hydroelektrowni, która pozwoli zwiększyć jej moc produkcyjną do 280 kW.

- Potencjał rozwojowy inwestycji  w porównaniu z nakładami finansowymi poniesionymi na ten cel jest czynnikiem decydującym o rentowności naszego przedsięwzięcia – mówi Marcin Markiewicz, przewodniczący rady nadzorczej.

MEW jest notowana na rynku NewConnect od marca 2010 r. Spółka posiada dwie działające elektrownie wodne: w Tarnogórze (0,2 MW) oraz w Cieszynie (0,56 MW). Oprócz nowego przedsięwzięcia, porfolio inwestycji spółki tworzy sześć projektów, w tym:  0,25 MW w województwie podkarpackim, 0,25 MW w podlaskim, 6 MW w małopolskim,  0,15 MW  w lubelskim, 0,12 MW na terenie Wielkopolski oraz 2 MW na Dolnym Śląsku.