Miliardy złotych na inwestycje w energetykę

Rząd przeanalizował różne modele miksu energetycznego dla naszego kraju do roku 2060.

Publikacja: 14.11.2013 07:22

Miliardy złotych na inwestycje w energetykę

Foto: Bloomberg

Polska stoi przed koniecznością istotnego zwiększenia nakładów na infrastrukturę energetyczną. Jak wynika z najnowszego raportu opracowanego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w zależności od wybranego wariantu rozwoju sektora elektroenergetycznego, wysokość bieżących inwestycji w moce wytwórcze powinna sięgnąć od 26 mld do 37 mld zł rocznie. – Niezależnie od wyboru wariantu największe inwestycje w sektorze energetycznym powinny zostać poniesione do roku 2020 – czytamy w dokumencie.

Według danych GUS nakłady inwestycyjne w sektorze wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, a więc w szerszym ujęciu niż sam sektor elektroenergetyczny, wyniosły w ubiegłym roku 18 mld zł.

W rządowych założeniach ważną rolę w przyszłym miksie energetycznym naszego kraju odegrają elektrownie spalające gaz ziemny, ponieważ stanowią one moc wykorzystywaną w szczycie zapotrzebowania na energię. Jest w nim również miejsce dla tzw. kogeneracji. – Wydaje się, iż jest to ekonomicznie uzasadniona technologia dostarczania prądu i ciepła – argumentują autorzy raportu.

Z dokumentu wynika również, że najtańszym sposobem ograniczenia wzrostu emisji gazów cieplarnianych jest budowa elektrowni atomowych. Kolejną zaletą tego typu instalacji jest fakt, że pozwalają one importować surowiec z krajów o stabilnej sytuacji politycznej.

Dodatkowe korzyści można osiągnąć poprzez rozbudowę połączeń transgranicznych z krajami Unii Europejskiej. Oczywiście tylko wtedy, gdy możliwe byłoby pozyskanie gwarancji dostaw o wyznaczonych porach, co ułatwiłoby bilansowanie popytu na moc w polskim systemie energetycznym.

W Polsce nie ma zgody co do tego, czy w najbliższych latach grozi nam niedobór prądu. Zdzisław Gawlik, wiceminister skarbu, zapewniał niedawno, że suma nowych mocy energii elektrycznej uruchomionych w ciągu najbliższych kilku lat jest na tyle duża, że pokryje pełne zapotrzebowanie kraju na energię. Tymczasem prezes Urzędu Regulacji Energetyki zwraca uwagę, że po 2015 roku mogą wystąpić okresowe problemy z niedoborem prądu.

Polska stoi przed koniecznością istotnego zwiększenia nakładów na infrastrukturę energetyczną. Jak wynika z najnowszego raportu opracowanego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w zależności od wybranego wariantu rozwoju sektora elektroenergetycznego, wysokość bieżących inwestycji w moce wytwórcze powinna sięgnąć od 26 mld do 37 mld zł rocznie. – Niezależnie od wyboru wariantu największe inwestycje w sektorze energetycznym powinny zostać poniesione do roku 2020 – czytamy w dokumencie.

Według danych GUS nakłady inwestycyjne w sektorze wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, a więc w szerszym ujęciu niż sam sektor elektroenergetyczny, wyniosły w ubiegłym roku 18 mld zł.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie