Jak podało ukraińskie ministerstwo ekologii i zasobów naturalnych, po otrzymaniu pozytywnych wyników inwestorzy planują rozpocząć wiercenie drugiego odwiertu poszukiwawczego. Prace wiertnicze na tym obszarze zostały rozpoczęte w tym roku. W początkowym etapie badań geologicznych inwestorzy chcą otrzymać niezbędne dane sejsmiczne i wywiercić 15 odwiertów.

Minimalna kwota inwestycji w okresie prac geologiczno-poszukiwawczych wynosi 200 mln dolarów. W momencie przejścia do etapu przemysłowego zagospodarowania złoża inwestycje mają wynieść co najmniej 3,75 mld dolarów. Planuje się, że przemysłowe zagospodarowanie tego terenu rozpocznie się w 2015 roku, a wydobycie gazu łupkowego ma ruszyć 2017 roku. Prognozowane zapasy pola juzowskiego wynoszą około 4,054 trylionów m sześć. gazu.