Ponadto rada nadzorcza PGE zatwierdziła program wewnętrznego finansowania dla tej inwestycji do wartości 11,6 mld zł, co umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych zgodnie z harmonogramem. Oznacza to, że rozpoczną się one 1 lutego 2014 r. Budowa bloku numer 5 ma zakończyć się po 4,5 latach, a bloku numer 6 po ponad 5 latach.

- Prace nad urentownieniem projektu budowy bloku energetycznego w Opolu zostały zakończone. Dzięki tej inwestycji za pięć lat powstaną najnowocześniejsze konwencjonalne moce wytwórcze w energetyce w Europie - powiedział PAP minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński.

Szef MSP dodał, że Elektrownia w Opolu to inwestycja bardzo ważna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jest ona jedną z wielu teraz realizowanych. - Do 2020 r. w same bloki energetyczne zainwestujemy 30 mld zł. W sumie inwestycje w energetykę - infrastrukturę gazową, naftową i sieci przesyłowe - do 2020 r. wyniosą około 60 mld zł. To tysiące miejsc pracy przy realizacji tych inwestycji i ich eksploatacji - powiedział Karpiński.

Zarząd największej spółki energetycznej ocenił, że w ostatnich miesiącach zaznaczyły się kierunkowe zmiany w otoczeniu sektora energetycznego – nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dostrzec to można w trzech głównych obszarach: zmianach systemowych na rynku energii, takich jak np. wprowadzenie mechanizmu operacyjnej rezerwy mocy, ograniczających ryzyka w energetyce konwencjonalnej; projektowanych regulacjach ustawowych dotyczących  odnawialnych źródeł energii racjonalizujących rozwój tego sektora w Polsce; kierunkach europejskiej polityki klimatycznej, w szczególności realizowanych i zapowiadanych interwencji w systemie handlu emisjami CO2.

Szczegóły projektu inwestycyjnego Opole II podane zostaną w najbliższym czasie.