Exillon Energy podał dane dotyczące produkcji ropy naftowej w czwartym kwartale ubiegłego roku. I tak średnie dzienne wydobycie w październiku wynosiło 16,7 tys. baryłek, w listopadzie 17,7 tys. baryłek, a w grudniu 18,7 tys. baryłek. W tych samych miesiącach 2012 r. było znacznie mniejsze, gdyż wynosiło odpowiednio: 14,1 tys. baryłek, 15,4 tys. baryłek oraz 16,1 tys. baryłek. Znaczący wzrost wydobycia powinien przełożyć się na dalszą poprawę wyników finansowych. W 2012 r. grupa zanotowała 301,9 mln USD przychodów i 12,1 mln USD zysku netto. Oba wyniki były znacznie lepsze od zanotowanych rok wcześniej. Po pierwszym półroczu ubiegłego roku Exillon Energy zanotował już 161,6 mln USD sprzedaży i 7,9 mln USD czystego zarobku.

Opublikowane wyniki dotyczące wydobycia nie przyczyniły się do wzrostu notowań akcji spółki. Dziś do południa na GPW zawarto nimi jedną transakcję po cenie wynoszącej 8,84 zł. Była ona o 5,9 proc. niższa od kursu odniesienia.

Kurs akcji Exillon Energy spada od początku grudnia. Wówczas okazało się, że nie będzie walki o przejecie spółki. Nieco później w oficjalnym komunikacie podano, że zarząd nie prowadzi już rozmów w spawie pozyskania inwestora.

Exillon Energy to grupa zarejestrowana na Wyspie Mann, prowadząca wydobycie w dwóch roponośnych regionach Rosji, w Timan-Peczora i Syberii Zachodniej. Jej akcje są notowane na głównych rynkach giełdy w Londynie i Warszawie. W 2012 r. grupa wydobyła 4,7 mln baryłek ropy, a w pierwszym półroczu ubiegłego roku 2,8 mln baryłek. Posiada zasoby ropy szacowane na 520 mln baryłek według międzynarodowej terminologii określane jako 2P.