Nowy wiceprezes obejmie stanowisko 21 marca bieżącego roku.

Zmiany w zarządzie są odpowiedzią spółki na nową strategię Grupy. Enea planuje, że do 2020 r. firma przeprowadzi integrację swojego obszaru wytwarzania. Strategia ta zakłada m.in. przeznaczenie 4,5 mld zł na inwestycje w OZE.

Michał Prażyński jest menedżerem z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu, budowaniu i wdrażaniu strategii w obszarze energetyki odnawialnej. Ukończył Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Wodnej Politechniki Gdańskiej, jest także absolwentem studiów Executive MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Helsinki School of Economics. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w polskim oddziale światowego lidera w energetyce odnawialnej - Iberdrola Renewables Poland (w latach 2009-2011) oraz w PGE Energia Odnawialna (2012-2013).