ZE PAK – wyniki finansowe: I półrocze 2014 r.

Przychody ze sprzedaży ZE PAK w drugim kwartale 2014 roku wyniosły 677,1 mln zł i były wyższe o 2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. EBITDA spadała o 25,5 proc. do poziomu 140,7 mln zł, a EBIT o 49,9 proc. do 49,5 mln zł.

Publikacja: 28.08.2014 09:11

W drugim kwartale ZE PAK wypracował zysk netto na poziomie 34,4 mln zł co jest wynikiem gorszym od odnotowanego rok wcześniej o 28,9 proc.

W pierwszym półroczu spółka odnotowała przychody na poziomie 1,34 mld zł, co oznacza lekki wzrost (1,3 proc.) w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku. Wypracowana przez ZE PAK w pierwszym półroczu EBITDA wyniosła 310,1 mln zł (-14,8 proc.). EBIT spadł o 30,6 proc. do 130 mln zł, a zysk netto był niższy o 10,7 proc. i wyniósł 86,8 mln zł.

Poniżej przedstawiamy wyniki ZE PAK w drugim kwartale 2014 roku według wyliczeń PAP i ich odniesienie do konsensusu PAP (dane w mln zł).

W I półroczu 2014 roku sprzedaż energii elektrycznej w grupie wzrosła z 6,28 do 6,70 TWh, czyli o 6,7 proc. Średnia uzyskana cena energii elektrycznej spadła o 10,4 proc. rdr do 164,66 PLN/MWh.

Spółka podała, że rekompensaty z tytułu rozwiązania KDT wyniosły w tym okresie 82,1 mln zł wobec 71,2 mln zł rok wcześniej.

Koszt własny sprzedaży w I półroczu 2014 roku wzrósł o 8,24 proc. do 1,14 mld zł.

"Do wzrostu kosztu własnego przyczyniły się występujące po raz pierwszy koszty emisji CO2 oraz wyższa wartość sprzedanej energii elektrycznej z obrotu" - podała spółka w komentarzu.

Koszty ogólnego zarządu w I półroczu 2014 roku wyniosły 72,43 mln zł i były niższe rdr o 14 proc.

W pierwszym półroczu nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 349,8 mln zł wobec 88,1 mln zł rok wcześniej.

Na koniec czerwca wskaźnik dług netto/EBITDA wynosił 1,04x.

W drugim kwartale ZE PAK wypracował zysk netto na poziomie 34,4 mln zł co jest wynikiem gorszym od odnotowanego rok wcześniej o 28,9 proc.

W pierwszym półroczu spółka odnotowała przychody na poziomie 1,34 mld zł, co oznacza lekki wzrost (1,3 proc.) w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku. Wypracowana przez ZE PAK w pierwszym półroczu EBITDA wyniosła 310,1 mln zł (-14,8 proc.). EBIT spadł o 30,6 proc. do 130 mln zł, a zysk netto był niższy o 10,7 proc. i wyniósł 86,8 mln zł.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie