W ramach projektów inwestycyjnych ZE PAK kontynuował między innymi modernizację bloków 1-4 w Elektrowni Pątnów I, prowadził przygotowania do do realizacji inwestycji budowy kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego w Koninie oraz rozpoczęcia eksploatacji nowych złóż węgla brunatnego.

W ramach projektu mają zostać wymienione lub zmodernizowane elementy decydujące o sprawności bloków, w tym systemów nawęglania oraz chłodzenia, w celu poprawy bezpieczeństwa oraz sprawności wytwarzania energii elektrycznej do zakładanego poziomu 37,5 proc, a także obniżenia emisji CO2. Inwestycje będą finansowane z kredytu w wysokości 1,11 mld zł udzielonego spółce przez konsorcjum banków w składzie: Bank Gospodarstwa Krajowego, mBank, Bank Millennium, Bank Polska Kasa Opieki oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. Pozyskane z kredytu środki pozwolą na sfinansowane do ok. 62 proc. kosztów projektu, a pozostała część nakładów ma zostać pokryta środkami własnymi spółki.

ZE PAK prowadzi również przygotowania do realizacji inwestycji polegającej na uruchomienie wysokosprawnego kogeneracyjnego bloku gazowo -parowego o mocy około 120 MWe i około 90 MWt z dodatkowym kotłem szczytowym opalanego gazem o mocy około 40 MWt. Inwestycja, której oddanie do eksploatacji planowane jest na 2018 rok, ma na celu zapewnienie dostaw ciepła dla miasta Konin. Jej realizacja ma umożliwić również zastąpienie bloków opalanych węglem brunatnym w Elektrowni Konin oraz uzyskanie dodatkowych przychodów ze sprzedaży żółtych certyfikatów.

Grupa kontynuuje też prace rozpoznawcze w rejonie złoża węgla brunatnego Poniec- Krobia oraz perspektywicznym złożu Dęby Szlacheckie, a także prace projektowe na złożach Ościsłowo i Piaski.