Jak wskazuje Gaz-System w przesłanym oświadczeniu, system przesyłowy jest w pełni zbilansowany, a sytuacja w zakresie dostaw gazu z kierunku wschodniego jest na bieżąco monitorowana. Dostawy gazu do odbiorców w Polsce realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem klientów.

Usługa przesyłu gazu przez punkt Hermanowice w kierunku Ukrainy jest realizowana przez Gaz-System. od listopada 2012 r. na tzw. "zasadach przerywanych". Oznacza to, że w każdej chwili spółka może przestać realizować tę usługę, jeśli warunki techniczne w systemie przesyłowym nie pozwalają na bezpieczny przesył gazu w kierunku Ukrainy.

Na takich warunkach podpisywane są umowy z klientami, którzy zamawiają usługę transportu gazu przez ten punkt. Techniczne możliwości przesyłu gazu przez punkt Hermanowice w kierunku Ukrainy wynoszą obecnie 4 mln m³/dobę.