Jej moc ma wynieść 0,5 MW. MEW będzie 75-proc. udziałowcem w firmie celowej, która posiada prawomocne pozwolenie na budowę elektrowni i zrealizuje tą inwestycję. Spółka nie informuje, kto obejmie pozostałe udziały. Łączne nakłady MEW związane z realizacją projektu szacowane są na 5 mln zł. Budowa małej elektrowni wodnej rozpocznie się w tym kwartale i zakończy w pierwszej połowie 2011 roku.

MEW powstał w lipcu 2009 r. Celem spółki jest inwestowanie w rozwój małych elektrowni wodnych, czyli w obiekty których moc nie przekracza 5 MW. Spółka zakłada jednak, że będzie realizować mniejsze projekty. Celem strategicznym jest budowa obiektów o mocy od 0,1 do 1 MW. MEW z ostatniej emisji akcji pozyskał 2,3 mln zł. Spółka zadebiutowała na NewConnect (małej giełdzie) 18 marca 2010 r. Jej głównymi udziałowcami są Michał Wilkowski i Marcin Markiewicz.

W drugim kwartale tego roku spółka nie osiągała jeszcze żadnych przychodów. Na prowadzenie działalności poniosła za to ponad 0,2 mln zł wydatków. W efekcie jej strata netto wyniosła 0,23 mln zł.