Dzień prawa do dywidendy ustalono na 23 lipca, a dzień wypłaty dywidendy na 12 sierpnia. Walne zgromadzenie energetycznej spółki zwołano na 24 kwietnia.

W ub.r. Enea wypłaciła dywidendę w wysokości 158,92 mln zł, tj. 0,36 zł na akcję.

W 2013 roku grupa Enea miała 715,4 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 699,7 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 897 mln zł wobec 824,9 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1,659 mld zł (wzrost o 5,3 proc. rdr). Przychody w 2013 roku spadły do 9,15 mld zł i z 10,09 mld zł w 2012 roku.