Jego notowania będą odbywały się w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań ciągłych we wtorki i czwartki, natomiast transakcje pozasesyjne będą w poniedziałki i środy.

Wraz z rozpoczęciem notowań TGE będzie publikować indeksy cenowe: TGEozebio dla transakcji sesyjnych oraz TGEozebioTP dla transakcji pozasesyjnych. Transakcje będą rozliczane przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych.