Dotychczasowa działalność BBI Zeneris NFI koncentrowała się na inwestowaniu posiadanych środków w spółki celowe. Fundusz kupował lub sprzedawał ich udziały oraz zaciągał kredyty i udzielał pożyczek.

W ten sposób zapewniał finansowanie m.in. w Ozen-Plus, który rozwija technologię wykorzystania biomasy drzewnej do wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej oraz do produkcji brykietu i węgla drzewnego w ramach jednej instalacji.

Fundusz posiada też większościowe udziały w Energo Eko I (zajmuje się przetwarzaniem odpadów komunalnych na gaz) oraz w Biogaz Zeneris (ma własne technologie pozyskiwania biogazu rolniczego).

Teraz zarząd BBI Zeneris NFI doszedł do wniosku, że dobrze byłoby również samodzielnie inwestować w poszczególne projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Z tego powodu postanowił zmienić statut funduszu o nowe punkty, które pozwolą na realizację tych celów. O zmianie zdecyduje zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na 18 października. W porządku jego obrad znalazł się też punkt mówiący o przekazaniu całego ubiegłorocznego zysku, czyli 0,9 mln zł, na kapitał zapasowy.