Zysk operacyjny w tym samym ujęciu osiągnął poziom niemal 79 mln zł mln zł wobec 40,44 mln zł w 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 175,97 mln zł wobec 106,14 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 r. spółka miała 47,34 mln zł zysku netto wobec 44,43 mln zł zysku rok wcześniej. Zarząd PEP zarekomendował pozostawienie całego ubiegłorocznego zysku w spółce i przekazanie go na fundusz rezerwowy przeznaczony na przyszłą wypłatę dywidendy. Wniosek ten zyskał pozytywną opinię rady nadzorczej.