Debata: Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w Polsce

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to jeden z priorytetów nie tyko polskiego rządu, ale także całego polskiego sektora energetycznego. Polski Komitet Energii Elektrycznej po raz kolejny będzie jednym z animatorów poważnej debaty na ten temat.

Publikacja: 14.05.2018 10:07

Debata: Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w Polsce

Foto: energia.rp.pl

We wtorek 15 maja, w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, odbędzie się debata współorganizowana przez PKEE: „Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski w perspektywie średnio i długookresowej ?”. Do dyskusji zaprosiliśmy ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, oraz prezesów największych polskich spółek  energetycznych.

Od kilku lat trwa w Polsce dyskusja o przyszłości i kierunku rozwoju elektroenergetyki w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Priorytetem jest zapewnienie stabilności dostaw energii i eliminacja ryzyka wystąpienia tzw. blackout’ów, co stanowi duże wyzwanie w obliczu restrykcyjnej polityki klimatycznej i środowiskowej Unii Europejskiej. Nowe realia sprawiają, że coraz trudniej dbać o bezpieczeństwo energetyczne bez wsparcia. Kluczowe projekty, jak nowe bloki węglowe polskich elektrowni, potrzebują obecnie rynku mocy, aby móc funkcjonować. Jak w takich warunkach bronić jednocześnie bezpieczeństwa dostaw energii do konsumentów i rachunku ekonomicznego prowadzonych inwestycji?

Wśród decydentów i ekspertów dominuje zgodny pogląd, że długofalowym rozwiązaniem tego problemu jest transformacja energetyczna. Nie nastąpi ona jednak od razu. Polska energetyka pracuje w specyficznych warunkach, które są dziedzictwem historycznym. Źródła wytwarzania, wśród których dominują obecnie elektrownie węglowe, będą ze sobą rywalizować o dostęp do wsparcia rynkiem mocy. Zawarte w ustawie o rynku mocy rozwiązania pozwalają na utrzymanie stabilności pracy krajowego systemu elektroenergetycznego i zapewniają odpowiedni impuls inwestycyjny do jego rozwoju i modernizacji.   Uczestnicy panelu współorganizowanego przez PKEE zastanowią się w jaki sposób ten mechanizm poprawi bezpieczeństwo energetyczne.

Dzięki Rynkowi Mocy będziemy mieć długookresową pewność inwestycji nie tylko konwencjonalnych, ale i innowacyjnych, nowoczesnych, z nowym spojrzeniem, w energetyce odnawialnej. Jedno bez drugiego nie może istnieć – mówił w trakcie jednego ze swych ostatnich wystąpień Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Tematem debaty będzie jednak nie tylko Rynek Mocy. Paneliści poruszą szereg innych kwestii, dotyczących bezpieczeństwa energetycznego i spróbują znaleźć odpowiedzi na najistotniejsze obecnie pytania. Czy powstanie paneuropejski rynek energii elektrycznej zgodny z postulatem z tzw. pakietu zimowego? Jak wpłynąłby na bezpieczeństwo energetyczne Polski? Czy energetyka będzie w przyszłości zarządzana bardziej z Brukseli niż Warszawy? Czy będzie się to wiązało z całkowitą dekarbonizacją sektora energetycznego?

Polska ma przed sobą perspektywę intensywnego rozwoju gospodarczego, należy więc zakładać, że w najbliższych latach zużycie energii elektrycznej stopniowo wzrośnie – W tym kontekście zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego musi być i jest jednym z priorytetów, które stawia sobie polski rząd i sektor energetyczny. PKEE jako zrzeszenie najważniejszych podmiotów na tym rynku doskonale to rozumie – podkreśla Tomasz Kosiński, wicedyrektor biura PKEE w Warszawie, i dodaje – Inwestycje w nowe, efektywne źródła wytwarzania i sieć przesyłową oraz dystrybucyjną, modernizacja istniejących jednostek oraz infrastruktury
są koniecznością. Dlatego też jako PKEE podejmujemy działania mające na celu kształtowanie racjonalnego i sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi branży, otoczenia regulacyjnego.

Wraz  z Ministrem Energii Krzysztofem Tchórzewskim, a także prezesem Urzędu Regulacji Energetyki Maciejem Bando oraz prezesami największych polskich spółek energetycznych, chcemy się zastanowić, co należy zrobić, by lepiej przygotować się do nadchodzących wyzwań w tym zakresie – mówi dyrektor Kosiński.

Debata, dotycząca bezpieczeństwa energetycznego, to nie jedyna aktywność PKEE w ramach EKG. W trakcie kongresu przedstawiciele Komitetu zabiorą głos w najważniejszych dla branży panelach, dotyczących między innymi polityki klimatycznej, efektywności energetycznej czy walki ze smogiem.

Europejski Kongres Gospodarczy organizowany jest już po raz dziesiąty. W tym roku EKG to 3 dni obrad, ponad 100 debat, 800 prelegentów i ponad 9000 uczestników z całego świata. Polski Komitet Energii Elektrycznej jest jednym ze partnerów  wydarzenia.

We wtorek 15 maja, w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, odbędzie się debata współorganizowana przez PKEE: „Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski w perspektywie średnio i długookresowej ?”. Do dyskusji zaprosiliśmy ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, oraz prezesów największych polskich spółek  energetycznych.

Od kilku lat trwa w Polsce dyskusja o przyszłości i kierunku rozwoju elektroenergetyki w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Priorytetem jest zapewnienie stabilności dostaw energii i eliminacja ryzyka wystąpienia tzw. blackout’ów, co stanowi duże wyzwanie w obliczu restrykcyjnej polityki klimatycznej i środowiskowej Unii Europejskiej. Nowe realia sprawiają, że coraz trudniej dbać o bezpieczeństwo energetyczne bez wsparcia. Kluczowe projekty, jak nowe bloki węglowe polskich elektrowni, potrzebują obecnie rynku mocy, aby móc funkcjonować. Jak w takich warunkach bronić jednocześnie bezpieczeństwa dostaw energii do konsumentów i rachunku ekonomicznego prowadzonych inwestycji?

Debaty
Cyfrowe zszywanie dwóch światów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?