Walne zgromadzenie akcjonariuszy Kulczyk Oil Ventures, firmy zajmującej się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego podjęło kilka ważnych uchwał, których celem jest zwiększenie transparentności firmy i ochrony mniejszościowych udziałowców.

W tym celu do statutu KOV został m.in. dodany punkt mówiący o możliwości odbywania walnych zgromadzeń poza prowincją Alberta w Kanadzie, gdzie swoją siedzibę ma spółka. Jest to istotna zmiana, gdyż umożliwia wszystkim akcjonariuszom bezpośrednie uczestnictwo w obradach np. w Polsce. Trzeba pamiętać, że obecnie zdecydowana większość mniejszościowych udziałowców firmy to prawdopodobnie osoby mieszkające lub podmioty zarejestrowane w naszym kraju. Jest tak przede wszystkim dlatego, że publiczna emisja akcji KOV była przeprowadzona głównie w Polsce, a walory spółki są dziś notowane na GPW w Warszawie.

Podczas NWZA podjęto także uchwały zatwierdzające zmiany w regulaminie spółki, które chronią akcjonariuszy przed rozwodnieniem ich udziałów. Obecnie każda niepubliczna emisja akcji, których liczba przekracza 25 proc. ogólnej liczby walorów wymaga odpowiedniej uchwały. Z pewnymi wyjątkami, podobnie jest, gdy cena jest niższa od rynkowej. Co do zasady, zgoda akcjonariuszy jest także wymagana, gdy emisja niepubliczna na rzecz osób związanych ze spółką przekracza 10 proc.